ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                   16 сесія 7 скликання                        

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік.

 

Відповідно до ч. 1п.23  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , статі   77 Бюджетного кодексу України ,    сільська рада  –

 

 

 ВИРІШИЛА:

 

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходисільського бюджету у сумі 8258940  грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  8090300 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 168640  грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видаткисільського бюджету у сумі 8258940  грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  6285941 грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету  1972999 грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 1804359  грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ) згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцитспеціального фонду сільського бюджету у сумі 1804359 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду )згідно з додатком №2 до цього рішення.

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  2000  гривень.

3.Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція на утримання  дитячого садка у сумі 3597000  грн.

- інша субвенція на утримання закладів культури у сумі 270300 грн.

4.Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

5.Затвердити фонд заробітної плати та чисельності працівників бюджетних установ на 2017 рік (додаток № 6)

6.Установити ліміти споживання енергоносіїв на 2017 рік у

фізичних обсягах по кожній установі виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток № 7).

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

·        Оплата праці працівників бюджетних установ;

·        Нарахування на заробітну плату;

·        Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

·        Забезпечення продуктами харчування;

·        Оплат комунальних послуг та енергоносіїв;

·        Поточні трансферти населенню;

 

8.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм у сумі  2420069,00 тис. грн. згідно з додатком №8 до цього рішення.

 

9.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.,69 Бюджетного кодексу України,

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71,72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..691,71 Бюджетного кодексу України,

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.,71,72 Бюджетного кодексу України,

 

12.    Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова сільської ради                                      В.М.Сич

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж