IІ сесія VII скликання

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

9 листопада 2017 року ІІ сесія VII скликання

 

Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської ради 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет сільської ради на 2017 рік» .

 

Відповідно до пункту 23 ч. І ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" статті 78 Бюджетного кодексу України сесія сільської ради -

ВИРІШИЛА:

1Внести до рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1.1. Збільшити обсяг планових призначень по доходах загального фонду в сумі 29468 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини за 10 місяців в т.ч. по коду :

 

  • 14031900 «Пальне» у сумі 29468 грн.

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

1.2. Збільшити обсяг планових призначень по доходах спеціального фонду в сумі 629550 грн. в т.ч. по коду :

  • 41035000 «Інші субвенції» у сумі 50000 грн. а саме субвенція з районного бюджету на відзначення проектів переможців 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад «Створення спортивно-оздоровчого комплексу для громади» в с.Лука-Мелешківська.

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

1.3. Збільшити обсяг планових призначень по видатках загального фонду на суму 29468 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини за 10 місяців загального фонду, в т.ч. по КФК :

  • 0170«Організаційне,інформ.аналітичне та матер.техн.забезпечення діяльності сільської ради та їх виконавчих комітетів» в сумі 29468 грн., а саме по КЕКВ 2111-25707 грн., КЕКВ 2120-3761 на виплату компенсації необраному секретарю сільської ради та нарахування на неї.

 

та внести зміни в додатки 3 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків 2 даного рішення.

 

1.4. Збільшити обсяг планових призначень по видатках спеціального фонду на суму 50000 грн., в т.ч. по КФК :

6310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» в сумі 50000 грн. , а саме по КЕКВ 3122 –350000 грн. на «Створення спортивно-оздоровчого комплексу для громади» в с.Лука-Мелешківська

 

та внести зміни в додатки 3,4 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків 2 ,3 даного рішення.

2. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додатка 5 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р ) згідно додатка 4 даного рішення.

  1. Внести зміни до переліку сільських програм по сільському бюджету на 2017 рік у сумі 50000 грн. ( додатка 8 рішення 16 сесії сільської ради 7 скликання від 23.12.16 р). згідно додатка 5 даного рішення

  2. Бухгалтерії внести зміни до сільського бюджету відповідно до п. 1,2 цього рішення.

  3. Додатки 1-5 даного рішення є його невід'ємною частиною.

 

Сільський голова В.М.Сич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи ЛУКО-МЕЛЕШКIВСЬКА/С.ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

29468,00

29468,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

29468,00

29468,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

29468,00

29468,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

29468,00

29468,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

 

 

41030000

Субвенції  

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

 

 

 

Всього доходів

79468,00

29468,00

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

 

Августович Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків ЛУКО-МЕЛЕШКIВСЬКА/С.ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

 

01

 

Лука-мелешківська сільська рада

29468,00

29468,00

25707,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

79468,00

 

 

 

0100

 

Державне управління

29468,00

29468,00

25707,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29468,00

 

 

 

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

29468,00

29468,00

25707,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29468,00

 

 

 

6300

 

Будівництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

 

 

 

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

Всього

29468,00

29468,00

25707,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

79468,00

 

 

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Августович Б.І.

 

 

 

 

Додаток № 3
до рішенняЛука-Мелешківської сільської ради
"Про сільський бюджет на 201
7 рік"

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів до/з сільського бюджету на 2017 рік.

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенція що отримується до с/бюджету заг.фонд

Субвенція що отримують до с/бюджету спец.фонд

 

Інші субвенції

Інша субвенція спеціального фонду на:

Проведення виборів

 

 

 

Районний бюджет

 

 

50000,00

 

Міський бюджет

 

 

 

 

Всього

 

 

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Августович Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет на 2017 рік"

 

 

Зміни до переліку об`єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до
проектно- кошторисної документації;
тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний
рік

 

 

 

 

01

 

Лука-мелешківська сільська рада

 

50000,00

 

 

50000,00

 

 

 

 

6300

 

Будівництво

 

50000,00

 

 

50000,00

 

 

 

 

6310

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Створення спортивно оздоровчого комплексу для громади

50000,00

 

 

50000,00

 

 

 

 

 

 

Всього

 

50000,00

 

 

50000,00

 

 

 

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

Августович Б.І.

 

 

 


 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж