ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

«22» грудня 2017 року                                       4 сесія 7 скликання                        

Про бюджет ОТГ на 2018 рік.

 

Відповідно до ч. 1п.23  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , статі   77 Бюджетного кодексу України ,    сільська рада  –

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи бюджету у сумі 43479089  грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  42775139 грн., доходи спеціального фонду бюджету 703950  грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видаткибюджету у сумі 43479089  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  39126173 грн., видатки спеціального фонду  бюджету  4352916грн.

- профіцит загального фонду бюджету у сумі 3648966 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ) згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцитспеціального фонду бюджету у сумі 3648966 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду )згідно з додатком №2 до цього рішення.

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету  у сумі  2000  гривень.

3.Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти, які передаються  згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції

- інші субвенції з місцевого бюджету

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держ.бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

4.Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

5.Затвердити фонд заробітної плати та чисельності працівників бюджетних установ на 2018 рік (додаток № 6)

6.Установити ліміти споживання енергоносіїв на 2018 рік у

фізичних обсягах по кожній установі виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток № 7).

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

·       Оплата праці працівників бюджетних установ;

·       Нарахування на заробітну плату;

·       Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

·       Забезпечення продуктами харчування;

·       Оплат комунальних послуг та енергоносіїв;

·       Поточні трансферти населенню;

·       Поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

8. Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію сільських програм у сумі  11247562 грн. згідно з додатком №8 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів бюджету об'єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

10. Установити, що у загальному фонді бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об'єднаної територіальної громади.

11.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 201 8 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 та 71 Бюджетного кодексу України.

12.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України.

13.  Установити, що відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, має право здійснювати в міжсесійний період:

-    зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до бюджету об'єднаної територіальної громади;

-    перерозподіл видатків бюджету об'єднаної територіальної громади в межах загального обсягу бюджету.

14.  Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на депозитних рахунках державних та комерційних банків.

15.   Відповідно до пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України при складанні, затвердженні та виконанні бюджету об'єднаної територіальної громади у 2018 році застосовувати програмно-цільовий метод бюджетування.

16.   Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення даного рішення в газеті «Подільська зоря».

17.   Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова сільської ради                                   В.М.Сич

 

Пояснювальна записка

до  бюджету ОТГ с.Лука-Мелешківська на 2018 рік

Фінансовий ресурс  бюджету с.Лука-Мелешківська на 2018 рік сформовано з урахуванням  вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (від 05.02.2015 № 157-VIII зі змінами), Закону  «Про Державний бюджет України на 2018 рік» відповідно до яких визначено підходи до формування планових показників місцевих бюджетів на 2018 рік .

При визначенні обсягу ресурсу бюджету на 2018 рік враховано:

·       Збереження протягом 2018-2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

·       Зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку 4 групи (сільгосптоваровиробники);

·       Підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

·       Зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

·       Покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

·       Інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини бюджету враховано очікувані надходження за 2017 рік.  Так, планові показники дохідної частини на 2018 рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  43479,089тис.грн., у тому числі: доходи загального фонду – 42775,139 тис.грн. та доходи спеціального фонду – 703,950 тис.грн.

Обсяг трансфертів з державного бюджету складає — 24257,689 тис.грн.

Міжбюджетні відносини

      В бюджеті ОТГ на 2018 рік плануються міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам:

  – базова дотація  880,0тис. грн.;

      – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 14974,0тис. грн..;

   – медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5220,0тис. грн., в тому числі  на первинну медичну допомогу 943,7тис. грн., на вторинну медичну допомогу 4276,30тис. грн.

З обласного бюджету передбачено:

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров”я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету  2704,139тис. грн.;

В бюджеті ОТГ на 2018 рік передбачена “Інша субвенція з місцевого бюджету” в сумі 479,550тис. грн. по спеціальному фонді. Дана субвенція передається  бюджету ОТГ з бюджету м. Вінниці.

Доходи бюджету ОТГ без урахування міжбюджетних трансфертів, затверджено у сумі  19191,4  тис. грн.., у  тому числі:

-   загальний фонд –  18997,0  тис. грн.;

-   спеціальний фонд –  194,4 тис. грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у 2018 році належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України:

Þ60 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб— 12200,0 тис.грн;

ÞВнутрішні податки на товари та послуги – 1600,0 тис.грн., у тому числі акцизний податок на пальне – 1500,0 тис.грн. та роздрібна торгівля – 100,0 тис.грн.;

Þмісцеві податки — 5066,0 тис.грн.;

в т.ч.

-податок на нерухоме майно- 236,0 тис.грн.,

-плата за землю – 730,0 тис.грн.,

-туристичний збір – 10,0 тис.грн.

-єдиний податок – 4090,0 тис.грн.

з них єдиний податок  з с/г товаровиробників– 190,0 тис.грн.

Þадміністративні збори та платежі (плата за надання адміністративних послуг) — 131,0 тис.грн.

          Приріст планових показників доходів загального фонду на 2018 рік до очікуваних  показників за 2017 рік заплановано на рівні +9,2%.

Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду бюджету є:

 податок на доходи фізичних осіб 11010000 - планові надходження в 2018 році складають12200,0 тис.грн., що більше на 9,9% від очікуваних надходжень 2017 року;Зокрема:

11010100податок на доходи фізичних осіб , що сплачується под..агентами із доходів у вигляді зар.плати- планові надходження у 2018 році складають 11570,0 тис. грн., що більше на 9,9% від очікуваних надходжень 2017 року

11010400податок на доходи фізичних осіб , що сплачується под..агентами із доходів інших ніж зар.плата- планові надходження у 2018 році складають 480,0 тис. грн., що більше на 7,4% від очікуваних надходжень 2017 року.

11010500податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фіз..особами за результатами річного декларування- планові надходження у 2018 році складають 150,0 тис. грн., що більше на 8,3% від очікуваних надходжень 2017 року

Код 13010000Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів надходження не планувались. У 2017 році були надходження в сумі 2,5 тис.грн.

внутрішні податки на товари та послуги  -планові надходження у 2018 році складають 1600,0 тис. грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року; Зокрема:

14021900Акцизний податок  з вироблених в Україні  підакцизних товарів  (пальне)- планові надходження у 2018 році складають 300,0 тис. грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

14031900Акцизний податок  з ввезених на митну територію України  підакцизних товарів (пальне)- планові надходження у 2018 році складають 1200,0 тис. грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

14000000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів планові надходження у 2018 році складають 100,0 тис. грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

податок на майно(код 18010000) - планові надходження у 2018 році складуть 966,0 тис.грн.;Зокрема:

податок на нерухоме майно відмінне  від земельної ділянки (код 18010100,18010200,18010300,1810400) планові надходження у 2018 році складуть 236,0 тис.грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

плата за землю(код 18010500,18010600,18010700,18010900) планові надходження у 2018 році складуть 730,0 тис.грн.

туристичний збір(код 18030200) планові надходження у 2018 році складуть 10,0 тис. грн.

єдиний податок(код 18050000)- планові надходження у 2018 році 4090,0 тис.грн., Зокрема:

18050300єдиний податок з юр.осіб -планові надходження у 2018 році складуть 600,0 тис.грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

18050400єдиний податок з фіз.осіб -планові надходження у 2018 році складуть 3300,0 тис.грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

18050500єдиний податок з сільськогосподарських виробників -планові надходження у 2018 році складуть 190,0 тис.грн.

Код 21080500 «Інші надходження»на 2018р. не планувались  в зв’язку з незначними надходженнями в 2017 р.(1,8тис.грн.) і мають непередбачуваний характер

плата за надання адміністративних послуг- планові надходження у 2018 році 131,0,0 тис.грн.,; Зокрема:

код  22012500«Плата за надання інших адміністративних послуг» - планові надходження у 2018 році 1,0 тис.грн.

код  22012600  «Адміністративний збір за державну реєстрацію» - планові надходження у 2018 році 130,0 тис.грн. що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року

код 22080400«Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом» » надходження не планувались. У 2017 році були надходження в сумі 3,5 тис.грн. по Іванівській сільській раді

код  2209000«Держмито» надходження не планувались на 2018 р. в зв’язку незначними надходженнями у 2017 році(0,2 тис.грн.)

код 24060300«Інші надходження» на 2018 р. не планувались в зв’язку з відсутністю надходжень у 2017 році.                                    

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

          Обсяг дохідної частини спеціального фонду на 2018 рік затверджено у сумі 224,4 тис. грн. , у тому числі  

Код 25010000 власні надходження бюджетних установ,зокрема:

код 25010100«Плата за послуги , що надаються бюджетними установами» - планові надходження у 2018 році становлять 194,0 тис.грн. (батьківська плата, що надійде за харчування дітей у дошкільних закладах освіти-186,0 тис.грн., реалізація клубних білетів -6,0 тис.грн.,)

 код 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - планові надходження у 2018 році становлять 2,4 тис. грн. – (оренда приміщення)

 код 501110000 «Цільові фонди» – планові надходження у 2018 році становлять  30,0 тис. грн. джерелами формування яких є добровільнім внески громадян, що залишається на рівні очікуваних показників 2017 року.

Код 19010000« Екологічний податок» надходження не планувались. У 2017 році були надходження в сумі 28,4 тис. грн.

Код 24062100«Грошові стягнення за шкоду заподіяні порушенням законодавства»  надходження не планувались, так як носять непередбачуваний характер. У 2017 році були надходження в сумі 2,6 тис. грн.

Код 24170000«Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» надходження не планувались, так як носять непередбачуваний характер тобто відсутні об’єкти  будівництва . У 2017 році були надходження в сумі 306,6 тис. грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету об’єднаної територіальної громади обрахована з урахуванням  діючої мережі бюджетних установ та закладів комунальної власності. У проекті бюджету 2018 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

-       впровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2018 року - у розмірі 3723 грн.

- виплату допомоги на оздоровлення усім працівникам бюджетної сфери у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Фонд оплати праці  працівників бюджетної сфери у 2018 році  становить  15926,4 тис.грн. (36,6% до загального обсягу видатків бюджету), що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

У бюджеті 2018 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами,  проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

      Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  із внесеними змінами видатки на  утримання технічного персоналу загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, дошкільного відділення навчально-виховного комплексу, закладів культури здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

З огляду на викладене  відмічається,  що головним  пріоритетом бюджету і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення об’єднаної територіальної громади.

          Бюджет об’єднаної територіальної громади за видатками на 2018 рік затверджений  в сумі 43479,089тис. грн., з них:

Ø  загальний фонд – 39126,173тис. грн.

Ø  спеціальний фонд 4352,916тис. грн.

                    Видатки бюджету ОТГ на 2018 рік             

Обсяг видаткової частини бюджету ОТГ (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2018 рік визначено в розмірі 43479,089 тис.грн., у тому числі 39126,173 тис.грн. - видатки загального фонду  та 4352,916 тис.грн. - спеціального фонду.

Розрахунок видатків  бюджету ОТГ на 2018 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів.  Разом з тим, при формуванні бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики,  збережено соціальну направленість бюджету.

Витрати на окремі галузі (за функціональною класифікацією видатків) характеризуються наступними показниками.

Органи місцевого самоврядування

Видатки  на  утримання апарату сільської ради в бюджеті на 2018 рік  передбачені по загальному фонду у сумі  5595,215 тис. грн.і  визначені  згідно з  вимогами  чинного законодавства. На оплату праці з нарахуваннями заплановано4081,215 тис.грн.,на оплату комунальних  послуг  і енергоносіїв  –216,130 тис. грн., поточне утримання установи – 420,0 тис.грн. Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки.

Освіта  Шкільні установи

Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.    На 2018 рік обсяг освітньої субвенції розраховано на основі нової формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнювальності класів, а також середньої заробітної плати вчителя на 2018 рік.  Видатки на утримання навчальних закладів  передбачено  в  сумі  9748,60 тис.грн

Дитячі дошкільні установи

Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів  передбачено  в  сумі  5716,561 тис.грн., у т.ч. загальний фонд – 5530,561 тис.грн. та спеціальний фонд – 186,0 тис.грн. (два дитячих садочка, 7  груп.)

Заробітна плата  працівникам  дитячого навчального закладу  запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає   3306,985 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.

Видатки на харчування в розрахункових показниках бюджету передбачені для вихованців дитячого дошкільного закладу в сумі 851,0,0 тис. грн.

 Батьківська плата за утримання в дитячому дошкільному закладі дітей запланована в сумі 186,0 тис.грн,(середня кількість дітоднів-1550на місяць., ціна –10 грн. за один день,, річна сума – 15500(1550*10)*12= 186000грн.)., які будуть спрямовані на придбання продуктів харчування.

Видатки на оплату  енергоносіїв розраховано в повному обсязі з урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за 2017 рік в   загальній сумі 700,220 тис. грн. Видатки за комунальні послуги обраховані згідно тарифів, що діють станом на 01.12.2017 р.

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки

                      Соціальний захист та соціальне забезпечення

          У 2018 році, відповідно до  програм ОТГ «Подолання бідності» та «Програма підтримки ЗСУ та інших військових та правоохоронних формувань України на 2018 рік» на її фінансування передбачено кошти в сумі 100,0 тис. грн.,із них:

·       Надання допомоги інвалідам , дітям інвалідам–5,0грн.

·       Надання допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім”ям  – 30,0тис.грн.

·       Надання допомоги на лікування –10,0 тис.грн.

·       Надання допомоги на поховання  - 10,0 тис.грн.

·       Надання допомоги дітям позбавлених батьківської опіки – 5,0 тис.грн.

·       Надання матеріальної допомоги учасникам АТО-40,0 тис.грн.(4,0*10)

               Благоустрій міст, сіл та селищ.

На благоустрій сіл об’єднаної територіальної громади із  бюджету планується виділити  80,325 тис.грн. Кошти планується використати на оплату електроенергії  по вуличному освітленню. (програма «Благоустрій»)

Культура і мистецтво

В бюджеті на 2018 рік передбачаються видатки загального фонду на утримання 5 установ культури та мистецтва та 1 бібліотеку в сумі 829,56 тис. грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 668,685 тис.грн., на оплату комунальних послуг – 63,375 тис.грн., інші видатки – 97,5 тис.грн.

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки

 Інші заходи в галузікультури і мистецтва

 обсяг видатків становить 80,0тис.грн.грн.,  із них на закупку новорічних подарунків для святкування Нового року  60,0 тис.грн., на транспортні послуги по перевезенню дітей – 20,0тис.грн. Програма « Краєзнавство та Святкування»

Фізична культура і спорт

Обсяг  передбачених видатків становить 150,0 тис.грн., а саме на розвиток  спортивних ігор та спортивної роботи  згідно програми розвитку фізкультури і спорту на території Лука-Мелешківської сільськоїради на 2018рік.

Будівництво об’єктів житлово-комунальногогосподарства

Обсяг видатків становить 2579,550 тис. грн.. 

·       будівництво водогону в с.Лука-Мелешківська – 1200,0 тис. грн. за рахунок коштів,  що передаються із загального до спеціального фонду

·       будівництво спортивного майданчика в с.Лука-Мелешківська – 700,0 тис. грн. за рахунок коштів,  що передаються із загального до спеціального фонду

·       виготовлення ПКД та реконструкція вуличного освітлення в с.Лука-Мелешківська – 479,550 тис.грн.(субвенці м.Вінниця)

·       виготовлення ПКД та реконструкція вуличного освітлення в с.Яришівка – 200,0 тис.грн за рахунок коштів,  що передаються із загального до спеціального фонду.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

обсяг видатків по загальному фонду становить 400,0 тис.грн., що будуть використані на

·       Придбання щебеню та відсіву – 200,0 тис.грн.

·       Послуги грейдера та авто послуги – 200,0 тис.грн.

обсяг видатків по спеціальному фонду становить 1505,966тис.грн., що будуть використані навиготовлення ПКД та кап. ремонт дорігв Лука-Мелешківській ОТГ   за рахунок коштів,  що передаються із загального до спеціального фонду, а саме:

с.Яришівка – 500,0 тис. грн.

с.Лани – 100,0 тис.грн.

с.Цвіжин – 100,0 тис.грн.

с.Іванівка – 500,0 тис. грн.

с.Тютьки – 205,966 тис.грн.

с.Прибузьке – 100,0 тис.грн.

Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування

обсяг видатків складає 30, тис.грн.( добровільні внески громадян 600 дворів – по ціні 50грн.), з них на вивіз твердих побутових відходів 30,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти до районного бюджету

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються до районного бюджету  визначено в сумі  16665,852 тис. грн., а саме: –

 5220,0 тис.грн.- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції , з них на вторинний рівень медицини -4276,3 тис.грн.( Вінницький район-3470,4 тис.грн., Тиврівський р-н-805,9 тис.грн.) та на первинний рівень медицини 943,7 тис.грн. .( Вінницький район-809,6 тис.грн., Тиврівський р-н-134,1 тис.грн.),

5225,940 тис. грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції.( Вінницький район-4178,140 тис.грн., Тиврівський р-н-1047,800 тис.грн.)

2704,139 тис.грн.- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров”я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету .

Вінницький район-2701,689 тис.грн.

1852,549 тис.грн.  освіта

430,580 тис.грн. первинна медицина

 418,560 тис.грн. первинна медицина

Тиврівський р-н-2,450 тис.грн. первинна медицина.

3513,773 тис.грн.- інші субвенції  з них 3470,773 тис.грн. загальний фонд, 43,0 тис.грн. спеціальний фонд (на утримання установ, які обслуговують населення Лука-Мелешківської ОТГ).

  Показники бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для           функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення,  заходи на виконання сільських програм.

 

Начальник фінансового відділу/головний бухгалтер                      Шило В.М

 

     

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Від 22 грудня 2017 року                                                              № 16

 

Про схвалення прогнозу  бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Бюджетного кодексу України, з метою послідовності та передбачуваності бюджетної політики в середньостроковій перспективі:

1. Схвалити прогноз   бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки згідно з додатком, в тому числі:

1.1. Прогноз на 2019 рік:

по доходах у загальній сумі 45812,4 тис. грн., у тому числі по доходах загального фонду у сумі 45096,3 тис. грн., по доходах спеціального фонду у сумі 716,1 тис. грн.;

по видатках у загальній сумі45812,4 тис. грн., у тому числі по видатках загального фонду у сумі 41238,9 тис. грн. та видатках спеціального фонду у сумі 4573,5 тис. грн.

по профіциту загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 3857,4 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

по дефіциту спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 3857,4 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.2. Прогноз на 2020 рік:

по доходах у загальній сумі 48849,5 тис. грн., у тому числі по доходах загального фонду у сумі 48117,6 тис. грн., по доходах спеціального фонду у сумі 731,9 тис. грн.;

по видатках у загальній сумі 48849,5 тис. грн., у тому числі по видатках загального фонду у сумі 44001,7 тис. грн. та видатках спеціального фонду у сумі  4847,8 тис. грн.

по профіциту загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 4115,9 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

по дефіциту спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 4115,9 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

2. Фінансовому відділу    бюджету об’єднаної територіальної громади складати плани  діяльності на наступні за плановим два бюджетні періоди виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків  бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.

       3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Сільський голова                                                                           В.М.Сич

 

 

Додаток1         

Прогноз показників сільського бюджету на 2019-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

2019 рік

2020 рік

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

Доходи

45096,3

716,1

45812,4

48117,6

731,9

48849,5

 

 

10000000

Податкові надходження

14548,6

 

14548,6

15523,4

 

15523,4

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

12858,8

 

12858,8

13720,3

 

13720,3

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

3,4

 

3,4

3,7

 

3,7

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1686,4

 

1686,4

1799,4

 

1799,4

 

 

18000000

Місцеві податки

5347,4

 

5347,4

5705,5

 

5705,5

 

 

18010000

Податок на майно

248,7

 

248,7

265,3

 

265,3

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

316,2

 

316,2

337,4

 

337,4

 

 

18010600

Оренда плата з юридичних осіб

137,0

 

137,0

146,2

 

146,2

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

162,1

 

162,1

172,9

 

172,9

 

 

18010900

Оренда плата з фізичних осіб

162,1

 

162,1

172,9

 

172,9

 

 

18030000

Туристичний збір

10,5

 

10,5

11,2

 

11,2

 

 

18050000

Єдиний податок

4310,8

 

4310,8

4599,6

 

4599,6

 

 

20000000

Неподаткові надходження

138,1

204,9

343,0

147,5

218,6

366,1

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

138,1

 

138,1

147,5

 

4,7

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

204,9

204,9

 

218,6

164,2

 

 

40000000

Офіційні трансферти

25062,2

 479,5

25541,7

26741,2

479,5

27220,7

 

 

41000000

Від органів державного управління

25062,2

 

25062,2

26741,2

 

26741,2

 

 

41020000

Дотації

927,5

 

927,5

989,6

 

989,6

 

 

41030000

Субвенції

21284,5

 

21284,5

22710,5

 

22710,5

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів

2850,2

 

2850,2

3041,1

 

3041,1

 

 

41050000

Субвенції

 

479,5

479,5

 

479,5

479,5

 

 

50000000

Цільові фонди

 

31,7 

31,7

 

33,8

33,8

 

 

 

Всього доходів

45096,3

716,1

45812,4

48117,6

731,9

48849,5

 

 

Видатки

41238,9

4573,5

45812,4

44001,7

4847,8

48849,5

 

 

 

Сільська рада

41238,9

4573,5

45812,4

44001,7

4847,8

48849,5

 

 

0100

Державне управління

3897,3

 

3897,3

4158,4

 

4158,4

 

 

0150 

Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міької,селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

3897,3

 

3897,3

4158,4

 

4158,4

 

 

1000

Освіта

16103,7

196,0

16299,7

17182,6

209,2

17391,8

 

 

 

1010

Дошкільна освіта

5829,2

196,0

6025,2

6219,8

209,2

3161,3

 

 

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою- дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

10274,5

 

10274,5

10962,9

 

10962,9

 

 

3240

 

105,4

 

105,4

112,5

 

112,5

 

 

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

105,4

 

105,4

112,5

 

112,5

 

 

4000

Культура і мистецтво

949,9

8,9

958,8

1013,5

9,4

1022,9

 

 

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

96,8

 

96,8

103,3

 

103,3

 

 

4060 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

768,7

8,9

777,6

820,2

9,4

829,6

 

 

4082

Інші заходи в галузі культури

84,4

 

84,4

90,0

 

90,0

 

 

5062

Підтримка спорту

158,1

 

158,1

168,7

 

168,7

 

 

6000

Житлово- комунальне господпрство

84,7

 

84,7

90,4

 

90,4

 

 

6030 

 Організація благоустрою населених пунктів

84,7

 

84,7

90,4

 

90,4

 

 

7310

Будівництво об’єктів ЖКГ

 

2718,8

2718,8

 

2868,9

2868,9

 

 

7460

 

421,6

1618,1

2039,7

449,8

1726,5

2176,3

 

 

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

421,6

1618,1

2039,7

449,8

1726,5

2176,3

 

 

7690

 

 

31,7

31,7

 

33,8

33,8

 

 

7691

Виконання заходів за рахунок ціл.фондів

 

31,7

31,7

 

33,8

33,8

 

 

9130

Дотація з місц.бюджету

2850,2

 

2850,2

3041,1

 

3041,1

 

 

9310

Субвенція з місцевого бюджету на освіту

5508,1

 

5508,1

5877,1

 

5877,1

 

 

9410

Субвенція з місцевого бюджету на медицину

5501,9

 

5501,9

5870,5

 

5870,5

 

 

9770

Інші субвенції

5658,0

 

3658,2

6037,1

 

6037,1

 

 

 

Всього

41238,9

4573,5

45812,4

44001,7

4847,8

48849,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської ради ради

 

 

 

 

 

"Про сільський  бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи ЛУКО-МЕЛЕШКIВСЬКА/С.ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

18866000,00

18866000,00

0,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

12200000,00

12200000,00

0,00

0,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12200000,00

12200000,00

0,00

0,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11570000,00

11570000,00

0,00

0,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

480000,00

480000,00

0,00

0,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

150000,00

150000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

1600000,00

1600000,00

0,00

0,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

300000,00

300000,00

0,00

0,00

 

 

14021900

Пальне

300000,00

300000,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

100000,00

100000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

5066000,00

5066000,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

966000,00

966000,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

190000,00

190000,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

15000,00

15000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

30000,00

30000,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

300000,00

300000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

130000,00

130000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

150000,00

150000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

150000,00

150000,00

0,00

0,00

 

 

18030000

Туристичний збір 

10000,00

10000,00

0,00

0,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

10000,00

10000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

4090000,00

4090000,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

600000,00

600000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

3300000,00

3300000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

190000,00

190000,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

325400,00

131000,00

194400,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

131000,00

131000,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

131000,00

131000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

130000,00

130000,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

194400,00

0,00

194400,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

194400,00

0,00

194400,00

0,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

192000,00

0,00

192000,00

0,00

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

2400,00

0,00

2400,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

24257689,00

23778139,00

479550,00

479550,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

24257689,00

23778139,00

479550,00

479550,00

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

880000,00

880000,00

0,00

0,00

 

 

41020100

Базова дотація

880000,00

880000,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

20194000,00

20194000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14974000,00

14974000,00

0,00

0,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5220000,00

5220000,00

0,00

0,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2704139,00

2704139,00

0,00

0,00

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

2704139,00

2704139,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

479550,00

0,00

479550,00

479550,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету(м.Вінниця)

479550,00

0,00

479550,00

479550,00

 

 

50000000

Цільові фонди  

30000,00

0,00

30000,00

0,00

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

30000,00

0,00

30000,00

0,00

 

 

 

Всього доходів

43479089,00

42775139,00

703950,00

479550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Августович Б.І.

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування ЛУКО-МЕЛЕШКIВСЬКА/С.ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-3648966,00

3648966,00

3648966,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Августович Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лука-Мелешківської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розподіл видатків ЛУКО-МЕЛЕШКIВСЬКА/С.ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

0100000

 

 

Лука-мелешківська сільська рада

39126173,00

39126173,00

15926400,00

1060050,00

0,00

4352916,00

224400,00

0,00

0,00

4128516,00

4128516,00

43479089,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5595215,00

5595215,00

4081215,00

216130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5595215,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

5530561,00

5530561,00

3306985,00

700220,00

0,00

186000,00

186000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5716561,00

 

 

0111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

9748060,00

9748060,00

7990100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9748060,00

 

 

0113240

3240

 

Інші заклади та заходи

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

91875,00

91875,00

67930,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91875,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

729285,00

729285,00

480170,00

60375,00

0,00

8400,00

8400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737685,00

 

 

0114080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

80000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

 

 

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

80000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

 

 

0115060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

150000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,00

 

 

0115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

150000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

80325,00

80325,00

0,00

80325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80325,00

 

 

0117310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2579550,00

0,00

0,00

0,00

2579550,00

2579550,00

2579550,00

 

 

0117460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

400000,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

1505966,00

0,00

0,00

0,00

1505966,00

1505966,00

1905966,00

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400000,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

1505966,00

0,00

0,00

0,00

1505966,00

1505966,00

1905966,00

 

 

0117690

7690

 

Інша економічна діяльність

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

 

 

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

 

 

влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0119130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

2704139,00

2704139,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2704139,00

 

 

0119310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5225940,00

5225940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5225940,00

 

 

0119410

9410

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

5220000,00

5220000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5220000,00

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3470773,00

3470773,00

0,00

0,00

0,00

43000,00

0,00

0,00

0,00

43000,00

43000,00

3513773,00

 

 

 

 

 

Всього

39126173,00

39126173,00

15926400,00

1060050,00

0,00

4352916,00

224400,00

0,00

0,00

4128516,00

4128516,00

43479089,00

 

 

1Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Августович Б.І.

 

 

 

 

 

 

      Додаток № 4        
      до рішення Лука-Мелешківської        
        сільської ради        
      "Про сільський  бюджет на 2018 рік"        
      від  22  грудня  2017  року             
Міжбюджетні трансферти з  бюджету ОТГ с.Лука-Мелешківсьа місцевим/державному бюджетам на 2018 рік    
               
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з бюджету ОТГ Дотація разом
Субвенція загального фонду: Субвенція спеціалього фонду: загальний фонд
субвенція з міс. бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів осв. субвенції  субвенція з міс. бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охор.здор. за рахунок коштів мед. субвенції  Інша субвенція Інша субвенція Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держ.бюджету видатків за рахунок додаткової дотації
   районний бюдже Тиврів. район 1 047 800 940 000 876124   2450,00 2866374,00
  в т.ч.            
  освіта 1 047 800   664805     1712605,00
  медицина   940 000     2450,00 942450,00
  Центр соц.служб сімї та молоді     73990     73990,00
  Терцентр соц.обслуговув.     128130     128130,00
  Центр соц.забезп.пост.№558     9199     9199,00
  районний бюджет Вінницький рн 4 178 140,00 4 280 000 2 594 649,00 43000,00 2701689,00 13797478,00
  в т.ч.            
  освіта 4 178 140   883451   1852549,00 6914140,00
  медицина   4 280 000     849140,00 5129140,00
  Центр соц.служб сімї та молоді            
  Терцентр соц.обслуговув.     122365     122365,00
  Центр соц.забезп.пост.№558     82842     82842,00
  будинок творчості     79300     79300,00
  метод.кабінет     76031     76031,00
  бібліотеки     116400 7000,00   123400,00
  школа естетичного виховання     957000 36000,00   993000,00
  утримання дит.будинку сімю типу      100000     100000,00
  підвіз учнів та вчителів     73700     73700,00
  пілюмед.ослуг.чорнобил.     24067     24067,00
  надан.пільг на послуги звязку     29493     29493,00
  пільговий проїзд окрем.катег.нас.     50000     50000,00
  Всього 5 225 940,00 5 220 000 3 470 773,00 43000,00 2704139,00 16663852,00
               
               
               
  Секретар сільської ради                                                                                                                    Б.І. Августович  

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж