УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 209

19 жовтня 2018 року                                                          15 сесія 7 скликання

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КУП «ЕкоВін»

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статей 1 та 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,постанови Кабінету Міністрів від 10 грудня 2008 р. №1070, рішення сільської ради від 05 липня 2018 року № 47 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Лука-Мелешківської сільської ради», на підставі звернення КУП «ЕкоВін» від 11.10.2018 року №428/1, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити для населення тарифи на послуги з вивезення побутових відходів», що надаються КУП «ЕкоВін»,згідно з додатком.

2. Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів,                            що надаються КУП«ЕкоВін», для інших категорій споживачів:

- перевезення побутових відходів – 118,91грн. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

- захоронення побутовихвідходів – 11,51грн. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

3. Дане рішення набуває чинності з 10листопада 2018року.

4.Секретарю сільської ради  забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільськогоголови Бачека Ф.П.

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018 року №209

Тарифи для населення на послугу з вивезення побутових відходів,

що надаються КУП «ЕкоВін»

№ п/п

Об’єкт

Тарифи на перевезення 1м3 побутових відходів, грн. з ПДВ

Тарифи на захоронення 1м3 побутових відходів, грн. з ПДВ

Тарифи на вивезення побутових відходів на одного мешканця в місяць,                       грн. з ПДВ*

1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, та наявністю усіх видів благоустрою

118,91

11,51

15,65

* У вартість послуг з вивезення побутових відходів на одного мешканця враховано вартість послуг з перевезення та захоронення твердих побутових відходів.

Секретар сільської ради                                                               Б.Августович

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 210

19 жовтня 2018 року                                                                         15 сесія 7 скликання

Про затвердження Положення про електронні петиції

Відповідно до статті 23/1 Закону України «Про звернення громадян», з метою забезпечення участі громадян у  місцевому самоврядуванні  , керуючись статтею 26, ч.1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про електронні петиції.(Положення додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Б.Августовича.

Сільський голова                                                               Володимир Сич

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018р. №210

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сторінці «Електронні петиції» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу Лука-МелешківськоїОТГ;

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).

1.3. Електронна петиція має стосуватися питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та органів місцевого самоврядування Лука-Мелешківської  ОТГ.

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує апарат сільської радиЛука-Мелешківської  ОТГ;

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинного законодавства;

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись фото, відео-матеріали, проекти нормативних актів.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин;

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а заголовок має відображати короткий зміст Петиції.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через веб-сторінку «Електронних петицій» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».;

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  працівником загального відділу (адміністратором) на відповідність  вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова;

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд голові ОТГ, в процесі якого перевіряють її щодо відповідності вимогам пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 робочих днів та приймають одне з рішень:

оприлюднити петицію,

відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування;

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сторінці «Електронних петицій» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на веб-сторінці «Електронних петицій», а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації.

Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 150 підписів мешканців протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій» у розділі «Петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію через систему BankID або зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються адміністратором недійсними та не враховуються. при підрахунку голосів, про що адміністратор повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається адміністратором системи міському голові для розгляду на найближчому засіданні виконавчого комітету;

3.2. На розгляд електронної петиції може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю або співдоповіддю щодо питання, піднятого у тексті Петиції під час її розгляду на засіданні. За підсумками розгляду приймається рішення про вжиття заходів або про направлення розгляду питання належним органам: сесії ради, голові, депутатській комісії, структурному підрозділу виконавчого комітету тощо. Якщо є необхідність відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету із залученням ініціатора подання електронної петиції, готує проект рішення або приймаються інші документи (розпорядження, правила, порядки, накази тощо) для вирішення піднятої петицією проблеми;

3.3. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3.4. За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції;

3.5. Результати розгляду електронної петиції не пізніше 10робочих днів після закінчення розгляду, оприлюднюється на веб-сторінці «Електронних петицій» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх підготовлених проектів рішень або прийнятих документів (рішень, розпоряджень, наказів, тощо).

Секретар сільської ради                                                                    Б.Августович

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж