У К Р А Ї Н А

ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ       ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

 

12 грудня 2017 року                                     3  сесія 7 скликання    

 

Про внесення змін до рішення 16 сесії 7 скликання від 22.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік».

 

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве   самоврядування»,ст.78 Бюджетного Кодексу України, рішення 35 сесії районної ради 7 скликання  від 28.11.2017р.,сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду сільського бюджету по КТКВК 41035003 «Інші субвенції» на суму 170000 грн  та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання згідно з додатком 1 даного рішення.

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету по КТКВК 4090 «Будинок культури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 170000 грн та внести зміни в додаток  2 рішення  16 сесії 7 скликання згідно з додатком 2 даного рішення.

3. Внести зміни у міжбюджетні трансферти з сільського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 3 даного рішення.

4. Внести зміни у перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  4 даного рішення.

5. Додатки 1-4 даного рішення є його невід’ємною частиною.

6. Головному бухгалтеру внести зміни до сільського бюджету відповідно до п.1-4 даного рішення.

 

Голова реорганізаційної комісії                                                   В.М.Сич

 

У К Р А Ї Н А

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА        

         ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  

 

12 грудня  2017року                                          3 сесія 7 скликання

 

Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської ради 7 скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет сільської ради на 2017рік» .

 

Відповідно до пункту 23 ч. І ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" , статті 78 Бюджетного кодексу України , сесія сільської ради -

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 16сесії 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017рік» такі зміни:

1.1.    Збільшити обсяг планових призначень по доходах загального фонду в сумі 86339грн. за рахунок перевиконання дохідної частини за 10 місяців в т.ч. по коду :

 

·       14031900 «Пальне» у сумі 86339 грн.

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

1.2.    Збільшити обсяг планових призначень по доходах спеціального фонду в сумі 100000грн. в т.ч. по коду :

·       41035000 «Інші субвенції» у сумі 100000 грн. а саме субвенція з районного бюджету на відзначення проектів переможців 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад «Створення спортивно-оздоровчого комплексу для громади» в с.Лука-Мелешківська.

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

1.3.   Збільшити обсяг планових призначень по видатках загального фонду на суму 86339 грн. за рахунок перевиконання  дохідної частини за 10 місяців загального фонду, в т.ч. по КФК :

•       0170«Організаційне,інформ.аналітичне та матер.техн.забезпечення діяльності сільської ради та їх виконавчих комітетів» в сумі 25959грн., а саме по КЕКВ 2240-25959грн., на поточний ремонт приміщення сільської ради.

•       1010 «Дошкільна освіта» в сумі 60380 грн., а саме по КЕКВ 2273-60380 грн. за використаний природний газ.

 

та внести зміни в додатки 3 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків 2 даного рішення.

 

1.4.        Збільшити обсяг планових призначень по видатках спеціального фонду на суму 100000грн.,  в т.ч. по КФК :

6310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»  в сумі 100000 грн. , а саме  по КЕКВ 3122 –100000 грн. на «Створення спортивно-оздоровчого комплексу для громади» в с.Лука-Мелешківська

 

та внести зміни в додатки 3,4рішення 16сесії 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017рік» відповідно до додатків 2 ,3  даного рішення.

 

1.5.      В зв’язку з виробничою необхідністю,закінченням бюджетного року та економією коштів внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету, в т.ч. по КТКВК :

0170«Організаційне,інформ.аналітичне та матер.техн.забезпечення діяльності сільської ради та їх виконавчих комітетів»

· Збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 у сумі 329  грн.

· Зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2210у сумі 2000 грн.

· Збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 у сумі 1671 грн.

1010 «Дошкільна освіта»

·Збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 у сумі 7065  грн.

· Зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111у сумі 7065 грн.

та внести зміни в додатки 3 рішення 16сесії 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017рік» відповідно до додатків 2   даного рішення.

1.6.      В зв’язку з виробничою необхідністю,закінченням бюджетного року та економією коштів внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань спеціального фонду сільського бюджету, в т.ч. по КТКВК :

6310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

·       Зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 3132 у сумі 385159  грн.

6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»

·       Збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 3132 у сумі 385159  грн.

2.  Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть    проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додатка 5 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р ) згідно додатка 4 даного рішення.

3.    Внести зміни до переліку сільських програм по сільському бюджету на   2017 рік у сумі 60380 грн. (  додатка 8 рішення  16 сесії сільської ради 7 скликання від 23.12.16 р). згідно додатка 5  даного рішення

4.    Бухгалтерії внести зміни до сільського бюджету відповідно до п. 1,2,3 цього рішення.

5.    Додатки 1-5даного рішення є його невід'ємною частиною.

 

Сільський голова                                      В.М.Сич

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  

 12 грудня  2017  року                                                            3  сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж   двох земельних ділянок в натурі гр. Мокріцького Миколи Львовича

     В зв’язку з встановленням в натурі меж двох земельних ділянок гр. Мокріцького Миколи Львовича, враховуючи наявність розбіжностей в площі  земельних ділянок в результаті обміру та погодження суміжних землекористувачів і землевласників у відповідності до “Порядку передачі земельної ділянки у власність громадянам  України”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  двох  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) , гр. Мокріцькому Миколі Львовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд , ведення особистого селянського господарства:

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0825 га, кадастровий номер 0520682000:02:001:0290  в с. Іванівка вул.Молодіжна,5;

01.03 для ведення особистого селянського господарства площею 0,1810 га, кадастровий номер 0520682000:02:002:0219 в с.Іванівка вул.Тракторна, б/ н.          

                  2.Передати у власність гр. Мокріцькому Миколі Львовичу  земельні ділянки вказані  у п .1 .

3. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження” гр. Мокріцькому Миколі Львовичу здійснити комплекс заходів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки.

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

Сільський голова                                               В.М.Сич

                                                        

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 12 грудня  2017  року                                                            3  сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж   двох земельних ділянок в натурі гр. Юрчак Тетяні Василівні

     В зв”язку з встановленням в натурі меж двох земельних ділянок гр. Юрчак Тетяни Василівни, враховуючи наявність розбіжностей в площі  земельних ділянок в результаті обміру та погодження суміжних землекористувачів і землевласників у відповідності до “Порядку передачі земельної ділянки у власність громадянам  України”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  двох  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) , гр. Юрчак Тетяні Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд , ведення особистого селянського господарства на території с.Іванівка:

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600 га, кадастровий номер 0520682000:02:001:0292  в с. Іванівка вул.Українська,2;

01.03 для ведення особистого селянського господарства площею 0,1769 га, кадастровий номер 0520682000:02:001:0293 в с.Іванівка вул.Українська,2              

2.Передати у власність гр. Юрчак Тетяні Василівні  земельні ділянки   вказані  у п .1 .

3. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження” гр. Юрчак Тетяні Василівні здійснити комплекс заходів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки.

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

 

 Сільський голова                                               В.М.Сич

                                                       

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ,  ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я     

12 грудня   2017 року                                                    3  сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  земельних  ділянок  в натурі в спільну сумісну власність  громадянам Сніцар Олександру Миколайовичу, Галянт Ірині Миколаївні, Сніцар Ганні Іванівні .

     В зв”язку з встановленням в натурі меж  земельної ділянки, яка перебуває у спільному сумісному користуванні   громадян Сніцар Олександра Миколайовича, Галянт Ірини Миколаївни, Сніцар Ганни Іванівни , враховуючи наявність розбіжностей в площі  земельних ділянок в результаті обміру та погодження суміжних землекористувачів і землевласників у відповідності до “Порядку передачі земельної ділянки у власність громадянам України”, п.34 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної ділянки  в натурі (на місцевості) , яка перебуває у спільному сумісному користуванні  , гр. Сніцар Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд :

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520682000:02:001:0291  в с. Іванівка вул.Українська,24

2. Передати у спільну сумісну власність земельну ділянку вказану у п.1 гр.Сніцар Олександру Миколайовичу, Галянт Ірині Миколаївні, Сніцар Ганні Іванівні.

3. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме  майно та їх обтяження” гр. Сніцар Олександру Миколайовичу, Галянт Ірині Миколаївні, Сніцар Ганні Іванівні здійснити комплекс заходів щодо реєстрації права власності на земельну ділянку.

3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

 Сільський голова                                                  В.М.Сич

                                                        

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я   

 12 грудня  2017  року                                                            3  сесія 7 скликання

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж    земельної ділянки в натурі гр. Сніцар Ганні Іванівні

     В зв”язку з встановленням в натурі меж  земельної  ділянки гр. Сніцар Ганни Іванівни, враховуючи наявність розбіжностей в площі  земельних ділянок в результаті обміру та погодження суміжних землекористувачів і землевласників у відповідності до “Порядку передачі земельної ділянки у власність громадянам  України”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж    земельної ділянки  в натурі (на місцевості) , гр. Сніцар Ганні Іванівні для  ведення особистого селянського господарства :

01.03 для ведення особистого селянського господарства площею 0,2013 га, кадастровий номер 0520682000:02:001:0289 в с.Іванівка вул.Українська,24              2.Передати у власність гр. Сніцар Ганні Іванівні  земельну  ділянку   вказану   у п .1 .

3. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження” гр. Сніцар Ганні Іванівні здійснити комплекс заходів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки.

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

 Сільський голова                                               В.М.Сич

 

 УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 12 грудня  2017  року                                                            3  сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безкоштовну  передачу  земельної  ділянки  у  власність.

Відповідно до заяв фізичних осіб про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безкоштовну  передачу земельної  ділянки  у  власність,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.26  Закону України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.12,  91, 118, 119, 121, 125,  126  Земельного  кодексу  України, сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності гр. Поляруша Юрія Васильовича на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка №2, в с. Яришівка Тиврівського району Вінницької області»

2. Передати гр. Полярушу Юрію Васильовичу безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 0524587900:01:006:0392 із площею 0,25 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка №2 в с. Яришівка Тиврівського району, Вінницької області.

2.1. Гр..  Полярушу Юрію Васильовичу:

2.2.  Звернутись у відповідні органи для реєстрації права власності.

2.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

2.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                В.М.Сич

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж