ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

12 липня 2017 року                                              20 сесія 7 скликання

 

 

  

Про встановлення на території Лука-Мелешківської с/р акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння

у 2018 році.

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України №1791-ІІІ від 20.12.16р, сільська рада

                                                                                           

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             Встановити у 2018  році на території Лука-Мелешківської с/р наступні ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:

- для пива ,алкогольних напоїв,тютюнових виробів,тютюну, реалізованих суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ставка податку становить  5 %  від вартості (з податку на додану вартість)реалізованих підакцизних товарів.

2.             Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3.             Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.

4.             Дане  рішення набирає чинності з 01.01.2018р.

5.               Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань фінансів  та  бюджету.

 

 

Сільський голова                                                    В.М.Сич

 

 

 

                                      

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

12 липня  2017 року                                       20 сесія 7 скликання

 

 

 

 

Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння

у 2018 році.

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська  рада

                                                                                           

В И Р І Ш И Л А:

 

1.           Встановити у 2018 році на території Лука-Мелешківської сільської ради податок на майно, який складається з:

      1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

      1.2. Транспортного податку

      1.3. Плати за землю в частині земельного податку

2.   Встановити на території Лука-Мелешківської с/р єдиний податок.

3.   Встановити на території Лука-Мелешківської сільської ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

4.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018р.

5.  Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                В.М.Сич

 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

07 липня 2017 року                                                 20 сесія 7 скликання

 

 

  

Про встановлення на території Лука-Мелешківської с/р ставок єдиного податку та затвердження Порядку його справляння

у 2018  році.

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7,8,10,12 розділу І , розділами 7,8, підрозділом 8 розділу 10 та п.33 підрозділу 10Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України №1791-ІІІ від 20.12.16р, сільська рада

                                                                                           

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             Встановити на території Лука-Мелешківської с/р наступні ставки єдиного податку на 2018 рік:

  • Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом на 1 січня  податкового(звітного) року.

  • Для другої групи фізичних осіб-підприємців ставка становить  20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня  податкового(звітного) року.

2.             Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3.             Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.

4.             Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

5.               Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань фінансів та бюджету .

 

 

 

 

Сільський голова                                                    В.М.Сич

 

 

 

 

 

 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

07 липня  2017 року                                              20 сесія 7 скликання

 

 

  

Про встановлення на території Лука-Мелешківської с/р податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння у 2018році.

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 10,12 розділу І ст..266.4.,266.5.1. Податкового кодексу України, сільська рада

                                                                                           

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             Встановити у 2018 році. на території Лука-Мелешківської с/р ставки податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки :

–        Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0,2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування

–        Ставка податку для об’єктів нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування

–    Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та

2.           Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку) – на 180 кв. метрів.

2.              Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3.             Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.

4.             Дане рішення набирає чинності  з 01.01 2018р.

5.               Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань фінансів та бюджету .

 

 

 

Сільський голова                                                    В.М.Сич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

12липня 2017року                                           20  сесія 7скликання

 

Про внесення змін до рішення 16сесії сільської ради 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет сільської ради на 2017рік» .

 

Відповідно до пункту 23 ч. І ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" , статті 78 Бюджетного кодексу України , сесія сільської ради -

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 16сесії 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017рік» такі зміни:

1.1.   Збільшити обсяг планових призначень по доходах загального фонду в сумі 5100грн. за рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців в т.ч. по коду :

·        18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 5100 грн.

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

та внести зміни в додаток 1 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 1 даного рішення.

 

1.2.   Збільшити обсяг планових призначень по видатках спеціального фонду на суму 5100грн., а саме за рахунок перевиконання дохідної частини заг.фонду за 6 місяців  в т.ч. по КФК :

·                   150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» в сумі 5100 грн. , а а саме по КЕКВ 2281 – 5100 грн. на виготовлення генерального плану с.Лука- Мелешківська(внесення змін та доповнень).

 

та внести зміни в додатки 2,3рішення 16сесії 7скликання від 23.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017рік» відповідно до додатків 2 ,3  даного рішення.

 

2.  Збільшитипрофіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 137000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду )  та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5100 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

3.     Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть    проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додатка 5 рішення 16 сесії 7 скликання від 23.12.16 р ) згідно додатка 4 даного рішення.

4.     Внести зміни до переліку сільських програм по сільському бюджету на   2017 рік у сумі 5100 грн. (  додатка 8 рішення  16 сесії сільської ради 7 скликання від 23.12.16 р). згідно додатка 5  даного рішення

5.     Бухгалтерії внести зміни до сільського бюджету відповідно до п. 1,2 цього рішення.

6.     Додатки 1-5даного рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                   В.М.Сич

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

12 липня  2017 року                                   20 сесія 7 скликання

 

 

Про внесення змін до рішення 19 сесії 7 скликання від 16.06.17р та  18 сесії 7 скликання від 28.03.17р про надання дозволу на укладання

договору на передачу  субвенції  районному бюджету  у 2017 році.

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні” ,    сесія  сільської ради –

                                               В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Внести зміни в  договір між сільською радою та районною радою у п.1.а саме :

 

·        КЗ «Прибузькій  НВК:ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» в сумі 137000 грн., а саме  на придбання комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням та проектора-37000 грн. та 100000 грн. на  реконструкцію  харчоблоку.

·        КЗ «Прибузькій  НВК:ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» в сумі 300000  грн. на реконструкцію харчоблоку.

 

 

2.      Контроль  за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Шило В.М. та на постійну комісію з питань бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

 

 

 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   В.М.Сич.

 

 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 

12  липня    2017 року                              20 сесія 7 скликання                      

с.Лука-Мелешківська

 

Про затвердження  звіту  за 

ІІ квартал 2017 року по  

Лука - Мелешківській  сільській раді

 

 

        

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  та заслухавши інформацію головного бухгалтера Шило В.М. про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету за ІІквартал 2017 рокусесія сільської ради –

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.     Затвердити виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету за ІІ квартал 2017 року  згідно   звіту за ІІ квартал 2017 р.(додається)

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   В.М.Сич   

 

 

 

  

    УКРАЇНА
   
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                      

 

07 липня 2017 року                                                                                              20  сесія  7 скликання

 

 

 

Про встановлення на території Лука-Мелешківської с/р туристичного збору  та затвердження Положення «Про туристичний збір» у 2018р.

 

 

 

            Заслухавши інформацію сільського голови – Сича Володимира Миколайовича, про необхідність встановлення на території сільської  ради туристичного зборів та розміру ставки на 2018 рік та керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VIвідповідно до розділу XII«Місцеві податки та збори» пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.     Встановити  на території сільської ради  туристичний збір у 2018 році.

2.     Затвердити ставки туристичного збору на території Лука – Мелешківської сільської ради на 2018 рік в розмірі 1 відсотка від вартості всього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість.

3.     Затвердити Положення «Про туристичний збір» згідно з Додатком 1.

4.     Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018р.

5.     Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань фінансівта бюджету .

 

 

Сільський голова                                                       В.М. Сич

 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

07 липня 2016 року                                                  20 сесія 7 скликання

 

 

  

Про встановлення на території Лука-Мелешківської с/р транспортного податку та затвердження Порядку його справляння у 2018році.

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7,10,12 розділу І ст..267 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України №1791-ІІІ від 20.12.16р, сільська рада

                                                                                           

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.             Встановити. на території Лука-Мелешківської с/р транспортний податок на 2018 рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль , з року випуску якого минуло не більше  5років(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 3750 розмірів мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1січня податкового (звітного)року.

2.             Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3.             Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.

4.             Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

5.               Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань фінансів та бюджету.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                    В.М.Сич

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж