ПРОЕКТ

Бачек Ф.П.

Августович Б.І.

 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 209

19 жовтня 2018 року                                                15 сесія 7 скликання

 

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КУП «ЕкоВін»

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статей 1 та 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,постанови Кабінету Міністрів від 10 грудня 2008 р. №1070, рішення сільської ради від 05 липня 2018 року № 47 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Лука-Мелешківської сільської ради», на підставі звернення КУП «ЕкоВін» від 11.10.2018 року №428/1, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити для населення тарифи на послуги з вивезення побутових відходів», що надаються КУП «ЕкоВін»,згідно з додатком.

2. Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів,                            що надаються КУП«ЕкоВін», для інших категорій споживачів:

- перевезення побутових відходів – 118,91грн. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

- захоронення побутовихвідходів – 11,51грн. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

3. Дане рішення набуває чинності з 10листопада 2018року.

4.Секретарю сільської ради  забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільськогоголови Бачека Ф.П.

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018 року №209

 

Тарифи для населення на послугу з вивезення побутових відходів,

що надаються КУП «ЕкоВін»

№ п/п

Об’єкт

Тарифи на перевезення 1м3 побутових відходів, грн. з ПДВ

Тарифи на захоронення 1м3 побутових відходів, грн. з ПДВ

Тарифи на вивезення побутових відходів на одного мешканця в місяць,                       грн. з ПДВ*

1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, та наявністю усіх видів благоустрою

118,91

11,51

15,65

 

 

* У вартість послуг з вивезення побутових відходів на одного мешканця враховано вартість послуг з перевезення та захоронення твердих побутових відходів.

 

Секретар сільської ради                                                            Б.Августович

 

 

Надпись: ПРОЕКТ
Августович Б.І.

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 210

19 жовтня 2018 року                                                              15 сесія 7 скликання

Про затвердження Положення про електронні петиції

Відповідно до статті 23/1 Закону України «Про звернення громадян», з метою забезпечення участі громадян у  місцевому самоврядуванні  , керуючись статтею 26, ч.1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про електронні петиції.(Положення додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Б.Августовича.

Сільський голова                                                               Володимир Сич

 

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018р. №210

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сторінці «Електронні петиції» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу Лука-МелешківськоїОТГ;

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).

1.3. Електронна петиція має стосуватися питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та органів місцевого самоврядування Лука-Мелешківської  ОТГ.

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує загальний відділ Лука-Мелешківської  ОТГ;

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинного законодавства;

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись фото, відео-матеріали, проекти нормативних актів.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин;

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а заголовок має відображати короткий зміст Петиції.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через веб-сторінку «Електронних петицій» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».;

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  працівником загального відділу (адміністратором) на відповідність  вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова;

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд голові ОТГ, в процесі якого перевіряють її щодо відповідності вимогам пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 робочих днів та приймають одне з рішень:

оприлюднити петицію,

відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування;

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сторінці «Електронних петицій» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на веб-сторінці «Електронних петицій», а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації.

Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 150 підписів мешканців протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій» у розділі «Петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію через систему BankID або зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються адміністратором недійсними та не враховуються. при підрахунку голосів, про що адміністратор повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається адміністратором системи міському голові для розгляду на найближчому засіданні виконавчого комітету;

3.2. На розгляд електронної петиції може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю або співдоповіддю щодо питання, піднятого у тексті Петиції під час її розгляду на засіданні. За підсумками розгляду приймається рішення про вжиття заходів або про направлення розгляду питання належним органам: сесії ради, голові, депутатській комісії, структурному підрозділу виконавчого комітету тощо. Якщо є необхідність відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету із залученням ініціатора подання електронної петиції, готує проект рішення або приймаються інші документи (розпорядження, правила, порядки, накази тощо) для вирішення піднятої петицією проблеми;

3.3. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3.4. За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції;

3.5. Результати розгляду електронної петиції не пізніше 10 робочих днів після закінчення розгляду, оприлюднюється на веб-сторінці «Електронних петицій» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх підготовлених проектів рішень або прийнятих документів (рішень, розпоряджень, наказів, тощо).

 

Секретар сільської ради                                                                    Б.Августович

Надпись: ПРОЕКТ
Шило В.М.

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 211

19 жовтня 2018 року                                                    15 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 4 сесія 7 скликання  22 грудня

На підставі частини 1 статті 11, пункту 6 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення Відділу бухгалтерського обліку та звітності Лука-Мелешківської сільської ради в новій редакції (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Б.Августовича.

Сільський голова                                                               Володимир Сич

 

Затверджено

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018р. №211

Положення

Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Лука-Мелешківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Лука-Мелешківської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Лука-Мелешківської сільської ради, що утворюється радою, є підзвітним та підконтрольним раді, та її виконавчому комітету.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Лука-Мелешківської сільської ради;

2) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених радою;

3) здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання сільського бюджету, а також разом з органами: державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської сільської ради забезпечує надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

2) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

3) складає розпис доходів і видатків сільського бюджету, забезпечує його виконання, готує:

- пояснювальну записку про виконання сільського бюджету,

- зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з сільського бюджету,

- пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки сільського бюджету з обласним бюджетом;

4) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання сільського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

5) проводить моніторинг змін, що вносяться до сільського бюджету;

6) розглядає баланси і звіти про виконання сільського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

7) інформує сільську раду про стан виконання сільського бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

8) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду сільського бюджету;

9) проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до сільського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

10) розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

11)забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Відділу;

12) готує та подає сільській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

13) здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

4. керівництво Відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2) затверджує положення про структурні підрозділи Відділу і функціональні обов’язки працівників Відділу;

3) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Відділу;

4) забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетними призначенням;

5) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5. Заключні положення

5.1. Лука-Мелешківська сільська рада створює умови для ефективної праці Відділу, підвищення кваліфікації фахівців Відділу, забезпечує їх обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                               Б.Августович

 

Надпись: ПРОЕКТ
Білецька І.В.
Августович Б.І.

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 212

19 жовтня 2018 року                                                         15 сесія 7 скликання

 

Про створення Відділу адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської ради , сільська рада сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Відділ надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської ради.

2. Затвердити Положення про відділ надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської ради, згідно з додатком  до цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільськогоголови Бачека Ф.П.

Сільський голова                                                               Володимир Сич

 

Додаток

до рішення 15 сесії 7 скликання від 19.10.2018р. №214

Положення

про відділ адміністративних послугЛука-Мелешківської сільської ради

1. Відділ адміністративних послуг Лука-Мелешківської  cільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Лука-Мелешківської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається Лука-Мелешківською сільською радою (далі – Рада).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями відділує:

1.    організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.    спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3.    забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

4.    захист персональних даних;

5.    державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6.    державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної-особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

7.    формування та ведення реєстру територіальної громади, реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

8.    організація надання адміністративних послуг суб'єктам звернень через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг і отриманням суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру.

9.    ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

10.надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

11.взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

12.приймання та видача документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

13.надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

14.здійснення заходів з підвищення кваліфікації державного реєстратора, який здійснює повноваження з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно, спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу, проведення відповідних нарад, семінарів;

15.надання відомостей з Державного земельного кадастру;

16.здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України

5. Відділомзабезпечується надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Лука-Мелешківської сільської ради.

7. У приміщенні відділуможуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в відділізвертається до адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Працівники відділупризначаються на посаду та звільняються з посади сільськимголовою.

Кількість працівників (спеціалістів та інспекторів) визначається Радою.  

10. Адміністратор/ реєстратормає іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора/інспектора/ спеціалістає:

1.    надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2.    прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3.    видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.    організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5.    здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6.    надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор/інспектор/ спеціалістмає право:

1.    безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.    погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3.    інформувати начальника відділута суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4.    посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5.    порушувати клопотання перед начальником відділущодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

13. Відділочолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Лука-Мелешківським сільськимголовою  в установленому законодавством порядку.

14. У структурі Відділупередбачені посади державного реєстратора, спеціаліста, старших інспекторів та інспекторів та спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Лука-Мелешківської сільської радив установленому законодавством порядку.

15. Начальник відділу:

1.    очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

2.    визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

3.    представляєВідділу відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

4.    несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділзавдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.    організовує та контролює виконання у ВідділіКонституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільськогоголови;

6.    планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи сільському голові;

7.    розробляє положення проВідділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;

8.    звітує про проведену роботу Відділуу визначеному порядку;

9.    виконує повноваження державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

10.може виконувати функції адміністратора Центру;

11.діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються головою Лука-Мелешківської сільської ради.

Працівники Відділудіють в межах повноважень, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями. Посадові інструкції на кожну посаду затверджуються головоюЛука-Мелешківської сільської ради.

16. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням головиЛука-Мелешківської сільської ра.

Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну. Державний реєстратор має електронний цифровий підпис.

Основними завданнями державного реєстратора є:

1.    здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

2.    надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

3.    забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

4.    вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5.    здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

6.    забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

7.    забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

8.    здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідно до законодавства;

9.    внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

10.надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства.

11.внесення пропозицій начальнику відділу надання адміністративних послуг селищної ради щодо удосконалення роботи  з питань державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

12.може виконувати функції адміністратора відділу.

17. Спеціалісти, інспектора , діловоди призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням головиЛука-Мелешківської сільської ради.

18. Відділпід час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

20. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Лука-Мелешківській сільській раді можуть бути утворені, віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням Ради.

21. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день з перервою на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Відділне рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи відділу, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділуздійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

 Секретар сільської ради                                                               Б.Августович

 

ПРОЕКТ

Шило В.М.


УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 213

19 жовтня 2018 року                                                               15 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 9-ть місяців 2018 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України та розглянувши інформацію про  виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 9-ть місяців 2018 року (звіт додається):

по доходах в загальній сумі  42609126,14 грн., в тому числі:

-    по доходах загального фонду в сумі 41501289,57 грн.,

-    по доходах спеціального фонду в сумі 1107836,57 грн.    

по видатках в загальній сумі 31837078,36 грн., в тому числі:

-    по видатках загального фонду в сумі 28923669,24 грн.,

-    по видатках спеціального фонду в сумі 2913409,12 грн.

Сільський голова                                                                     В.М. Сич

 

ЗВІТ

За 9 місяців  2018 року

по Лука-Мелешківській сільській раді

       Лука-Мелешківська сільська рада  обслуговує 7 бюджетних установи, які знаходяться на бюджеті ОТГ, чисельність працюючих становить 96 чоловік.

Установа

Рестр.рахунок

залишок

К-сть людей

Сільська рада

35415003039567

5209,26

30

Дит.садок

35417001039567

18300,00

51

Будинок культури

35416002039567

0,00

14

бібліотека

 

0,00

1

Благоустрій

35412006039567

402,00

 

Разом

 

23911,26

96

Спец.реєстр.рахунки

Назва

р/р

залишок

Оренда с-рада

35420203039567

6032,31

Клуб.білети 4060

35421202039567

15811,16

Батьк.плата

35422202039567

317065,38

Разом

 

338908,85

ДОХОДИ

          За 9 місяців 2018 року до загального фонду бюджету сільської ради надійшло 41501289,57 грн.,   план становить 37637282,00грн., перевиконання  3864007,57грн.(110,27%) По спеціальному фонду надійшло 1107836,57 грн., план становить 1281044,00 грн. до року,  недовиконання становить 173207,43 грн.( аналіз виконання доходів )

 • По  ККД 25010100 надійшло 214013,50 грн.
 • По ККД  25010300 надійшло 7603,23 грн.
 • По ККД 51110000 «Цільові фонди утворені місцевими радами» надійшло 17700 грн.-добровільні внески громадян.

ВИДАТКИ

По КФК 0110150 « Органи місцевого самоврядування»  використано по КЕКВ 2210 – 147988,90грн. а саме за бензин та зап.частини -55099,46 грн., за канц..товари, тонер -35071,91 грн., меблі- 46160,20 грн., 2505 грн.- за печатки та штампи, за орг..техніку-7522,51 грн. , госп.овари -1629,82 грн..по КЕКВ 2240 -139617,74 грн.- за послуги проведення тендеру -4600 грн., 5885,69  грн .-за оголошення в газеті «Под.зоря», за ремонт комп’ютера – 610 грн., 47500грн. – за юридичні послуги, 170 грн. за заправку картриджа, за послуги зв’язку – 15840,72 грн., 35725 грн. за поточниц ремонт приміщення с-ради., , за страхування автомобіля-680,40 грн., за техн..обслуговування газопроводів низ.тиску- 2642,68 грн., за повірку лічильника-1419,25 грн., за послуги супроводу прогр.забезпечення  Місцеві бюджети-2900 грн., за касове обслуговування-44 грн., за провед.вимірювань у сфері пош.держ.метрологічного нагляду – 1600 грн., за послуги перенес.шаблону сайту на нов..платформу, його доопрацюв.та дизайну – 20000 грн..

По КФК 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 2240 -19740 грн., а саме за  послуги виготовлення паспортів на свердловини – 9800 грн. , за поточний ремонт артсвердловини в с.Прибузьке-9940,00 грн.

По КФК 0111010 «Дитячі дошкільні заклади» використано по КЕКВ 2210 використано 73872грн. , 18850 грн.-на миючі засоби, на канц..госп.товари- 49500,40 грн., зп побутову техніку -5521,60 грн. По КЕКВ 2240 використано 14366,87 грн. , а саме  7925 грн.на проект по  автономній сигналізації та за послуги розрахунку витрат вогнезахисних матеріалів для даху, 3299 грн. – за дез.послуги, за повірку коректора та лічильника -3142,87 грн.. По КЕКВ 2230 використано 440724,83 грн. на закупку продуктів харчування.

По КФК 0114030 «Забезпечення бібліотек» використано по КЕКВ 2210 використано 2953,58грн., а саме на передплату періодичних видань.

За 9 місяців 2018 р.виплачена мат. допомога по КФК 0113242 КЕКВ 2730  в сумі 56100 грн.

 • малозабез. сім”ям – 16300грн.(34 чол.)
 • на лікування – 25700 грн.(59чол)
 • на поховання-6100 грн.(14 чол)
 •  допомога учасникам ОТА- 8000 грн.(2 чол.)

По КФК 0114060 «Палаци та БК» використано по КЕКВ 2210 використано 11665,27грн. а саме на 4600 грн. на закупку пульта ,4232,27 грн. на канц..госп.товари, 2833 грн.- за госп.товари.По КЕКВ 2240 використано 60724,14 грн.,а саме  3944,40 грн.   на розробку тех..документації по Будинку культури в с. Яришівка ,  9054 грн. за ПР по електроосвітленню приміщення БК., за проектні монтаж.роботи з влаштув.електроопалення -9469,10, за влаштування системи опалення- 38256,64грн.

По КФК 0114082«Інші заходи у сфері культури та мистецтва» використано по КЕКВ 2240 використано 20000грн. а саме на 20000 грн. транспортні послуги по перевезенню дітей по програмі « Краєзнавство та Святкування»

По КФК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень» використано по КЕКВ 2620 використано 96245грн. а саме ГО «ФК «ЛУКА» по програмі « Підтримка розвитку фізичної культури та спорту »

На благоустрій села по КФК 0116030 «Органзація благоустрою населених пунктів»  використано 691107,33 грн. в тому числі на:

 • прибирання кладовища та території населених пунктів 383329,80. КЕКВ 2240(Комунальне підприємство «Лука-Бдагоустрій»)
 • за  послуги лісопатолога – 840,20 грн.  КЕКВ 2240.
 • За послуги по хім..і бак.дослідж.- 4134 грн. КЕКВ 2240
 • За послуги по знес.аварійних дерев -165373,27 грн. КЕКВ 2240
 • За монтаж зовнішнього освітлення – 49957 грн. КЕКВ 2240
 • За послуги заміни лампочок ,датчиків та монт.вул.осв.- 31018,80 КЕКВ 2240
 • За послуги з лікв. сміттєзв., збир.та вивез.сміття – 18716,36 грн. КЕКВ 2240
 • за вуличне освітлення – 37737,90 грн.

По КФК 0117130 «Здійснення заходів із землустрою» використано по КЕКВ 2240 використано 27620грн. а саме на 20715 грн. на виготовлення тех..документаці по зміні меж населених пунктів, 6905 грн.- за виготовлення проекту землеустрою по зміні меж с.Іванівка та с.Цвіжин.

По КФК 0117461 «Утримання та розвиток доріг загального користування» використано 309087,98 грн.,а саме  по КЕКВ 2210 використано 98250 грн.  на придбання щебеню .по КЕКВ 2240 -141860 ,а саме 66000 грн.за транспортні послуги та за послуги протиожеледного засобу та грейдерування снігу, 27600 грн.- за послуги доставки щебеню, 48260 грн. - за послуги екскаватора.По КЕКВ 2610- 68977,98 грн. на спів фінансування виконання робіт розробки проектної документації поточного середнього ремонту Автомобільної дороги Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород з км 4+740 до км 50+963 (окремими ділянками 8.2 км).

По КФК 0119130 «Додаткова дотація» використано 1514376,15 грн. по КЕКВ 2620.

По КФК 0119310 «Освітня субвенція» використано 7462039,21грн.по КЕКВ 2620.

По КФК 0119410 «Медична субвенція» використано 4622700грн.по КЕКВ 2620.

По КФК 0119770 «Інші субвенції» використано 5083282,76 грн. по КЕКВ 2620.

По КФК 0610160 « Відділ освіти» використано 157001,59 грн., а саме 143887,59 грн. на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, КЕКВ 2210 – 7260, по КЕКВ 2240 - 5854.

По КФК 0110150 спец. фонд надійшло 4836 грн. – від оренди приміщень.  Та використано по КЕКВ 2210- 2580 грн. на придбання оргтехніки, по КЕКВ 3110-159870,81 грн. на придбання комп’ютерної техніки ,по КЕКВ 3142 – 238433 грн. на проектні роботи та роботи по  реконструкції приміщення сільської ради.

По КФК 0111010 по спец. фонду надійшло батьківської плати 204113,50грн. і використано 66500грн. на закупку продуктів харчування.

По КФК 0114060 від реалізації клубних білетів надійшло 9900грн. та по оренді приміщення 2767,23грн.

По КФК 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 3132 -53599,20 грн., а саме за  експертизу , ПКД та геодезичні роботи по капітальному ремонту приміщення їдальні,кухні, коридору  ЗОШ 1-3 ст.

По КФК 0114060«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»по КЕКВ 3132 – 400787,08 грн., а саме 816,28 грн.- за технічний нагляд кап.рем.буд.культури в с.Іванівка, 399970,80 грн.- за ав.від.р.кап.рем.буд.культ. в с.Іванівка.

По КФК 0117325 «Будівництво споруд закладів спорту» використано 5050,42грн., а саме  по КЕКВ 3122 використано 3078 грн.  на за ПКД  та експертизу будівництва дитячого спортивного майданчика на території школи с.Лука-Мелешківська, 1972,42 грн.- за пров.експертизи ПКД проекту будівництва міні-футб.поля.

По КФК 0117330 «Будівництво споруд закладів спорту» використано 4017,85грн., а саме  по КЕКВ 3122 використано 4017,85 грн.  на за ПКД  та експертизу будівництва дитячого спортивного майданчика на території школи с.Лука-Мелешківська.

По КФК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів  в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» використано 1115103,42 грн., а саме  по КЕКВ 3122 використано 7200грн.-  за інженерн.вишикування для проект.док.на буд.зупинки, 13020 грн.- за розробку ПКД на будівництво зупинки гром.транс..По КЕКВ 3132 використано 1094883,42 грн., а саме 12486,02 грн.- за технічний нагляд кап.рем.дор.по вул..ст.Тюшки, 1082397,40 грн.- за кап.ремонт дор.покр.по вул.ст.Тюшки.

По КФК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів щодо соц..економ.розвитку» використано 384507 грн., а саме  по КЕКВ 3142   використано 384507 грн. на реконструкцію мереж вуличного освітлення в с.Іванівка.

По КФК 0117461 «Утримання та розвиток доріг загального користування» використано 99724,09 грн., а саме  по КЕКВ 3132 використано 52527,69  грн. за ПКД по капітальному дорожнього покриття на території Лука-Мелешківської ОТГ, 47196,40 грн.- за ПКД по кап.рем.дорожнього покриття.

По КФК 0118330«Інша діяльність у сфері екології» використано 59679 грн., а саме  по КЕКВ 3142 використано 58000 грн. на виготовлення ПКД по реконструкції водних об’єктів в с.Лука-Мелешківстка та Яришівка, 1679 грн.- за експертизу ПКД по реконструкції ставка с.Лука-Мелешківська.

По КФК 0119770 «Інші субвенції» використано 95000грн.по КЕКВ 3220.

По КФК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » використано 40990 грн.

По КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садкам, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» використано 187567,25 грн., а саме по КЕКВ 2210 – 3991,25 грн., КЕКВ 3110 – 183576 грн..

(Аналіз фінансування установ додається)

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська  заборгованість станом на 01.10.18 р. становить 23723,83грн. , з них

КФК 0111010 по спец. Фонду. заборгованість по бат.платі-доходи  та 17748,75 грн.

КФК 0111010 по КЕКВ 2210по передплаті періодичних видань-2040,65 грн.

 КФК 0110150 по КЕКВ 2210 у сумі 2457,64 грн. по передплаті періодичних видань

КФК 0114030 по КЕКВ 2210 у сумі 1476,79 грн. по передплаті періодичних видань

 • Кредиторська заборгованість станом на 01.10.18 р. становить5970,25 грн.заборгованість по доходах  по бат. платі за відвідування дітьми дит. садка.

           

Сільський голова                                В.М.Сич

Головний бухгалтер                            В.М.Шило   

 

ПРОЕКТ

Шило В.М.

Бачек Ф.П.


УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 216

19 жовтня 2018 року                                                               15 сесія 7 скликання

Про затвердження Програмипідвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської  ОТГ на 2018-2019 роки

З метою забезпечення доступності та якості надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Лука-Мелешківської об’єднаної громади, відповідно до статей 26 та 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-МелешківськоїОТГ на 2018-2019 роки(додається).
 1. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиткута комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                     В.М. Сич

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО:

     рішення 15 сесії

     Лука-Мелешківської сільської   

     ради 7  скликання

                  від 19.10.2018 року  №216

                                                        Програма

підвищення якості медичного обслуговування населення

Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки

Загальні положення

Згідно статей 3 та 49 Конституції України, життя і здоров'я людини є найвищими соціальними цінностями держави, і кожен громадянин України має право на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку, що здійснюються на принципах ефективності підтримки розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості, забезпечення участі органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, наукових установ у формуванні та реалізації державної політики в зазначених сферах, створенні рівних можливостей для доступу територіальних громад до підтримки, передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості.

Програма підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-МелешківськоїОТГ на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена зметою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Згідно із законодавством України на органи місцевого самоврядування покладено обов'язки розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, здійснення заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням географічних особливостей та потреб населення, а Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" передбачено передачу до 1 січня 2019 року із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території.

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована дія Програми

     Сучасна система охорони здоров‘я знаходиться в кризовому стані, що наочно підтверджується медико-демографічними показниками. Вона погано пристосована для того, щоб за нинішніх умов соціально-економічного розвитку країни належним чином реагувати на потреби населення.Реформа охорони здоров’я, яка проводиться на даний час в нашій державі, передбачає насамперед поліпшення стану здоров’я населення, підвищення ефективності системи охорони здоров’я та більшу доступність людей до медичних послуг.

    Доступність медичних послуг для населення забезпечуватиметься через механізм договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності укладає з уповноваженим державним органом, а також через декларацію споживача медичних послуг про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

     Проте реформа залишає невирішеними ряд проблемних питань, зокрема тотальної нестачі спеціалістів первинної лікарської ланки та відсутності сучасного діагностичного обладнання. Залишаються невирішеними також   проблемитериторіальної доступності медичної допомогидля сільських жителів та відсутність обладнанихпунктівмедичної допомогина селі.

На території Лука-Мелешківської об'єднаної громади функціонує одна амбулаторія загальної практики сімейної медицини та п'ять фельдшерсько-акушерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Зокрема, відсутність достатньої кількості медичного обладнання та апаратури, а існуюче обладнання застаріле та не оновлювалось протягом багатьох років. Приміщення та будівлі медичних закладів потребують капітальних та поточних ремонтних робіт, недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити протягом останніх років. Сьогодення вимагає також будівництва нових сучасних приміщень медичних закладів та діагностичних центрів.

Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити питання забезпечення усіх закладів первинної ланки сучасною оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами. Для поліпшення надання  медичної допомоги сільському населенню, особливо людям пенсійного віку та особам з обмеженими можливостями, під час виїздів у села необхідне придбання автотранспорту та укомплектування його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості надання медичних послуг.

Ситуація ускладнюється і тим, що реформою охорони здоров'я не передбачене функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів, що призвело до попередження про можливе скорочення медичних працівників цих закладів уже до кінця 2018 року. 

    Дія Програми спрямована на те, щоб реформи в галузі охорони здоров'я  не погіршилидоступність до медичних послуг жодній із соціальних груп населення.

2. Визначення мети програми

Метою програми є об’єднання зусиль держави та Лука-Мелешківської сільської ради,  керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади, в напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення  доступності сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащенню їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшенню умов праці медичних працівників.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблем, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету є:

 • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я усіх жителів громади, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів галузі;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги;
 • не допущення скорочення кваліфікованих спеціалістів первинної ланки;
 • створення комунального некомерційного підприємства, яке задовольняло б потреби населення в доступності таповнотінадання первинної медичної допомоги.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки є:

 • збереження і покращення здоров'я населення;
 • створення комунального некомерційного підприємства "Центр надання первинної медико-санітарної допомоги";
 • доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
 • будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку медичних закладів;
 • удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя; 
 • стимулювання медичних працівників для роботи в сільській місцевості.

Виконання програми дає змогу:

 • підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 • збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями;
 • сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • зміцнити матеріально-технічну базу медичних закладів, модернізувати її;
 • оснастити заклади загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів МОЗ.

5. Фінансування Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах видатків, затверджених в бюджеті Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на охорону здоров′я, а також за рахунок інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                           Б.І Августович

 

 

                                                     Додаток 1

до «Програмипідвищення якості медичного обслуговування населення Лука-МелешківськоїОТГ на 2018-2019 роки»

 

ПАСПОРТ

Програми підвищення якості медичного обслуговування

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми 

Лука-Мелешківської сільська рада

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської ради

3.

Співрозробники Програми

 

4.

Відповідальні виконавці Програми 

КНП  «Центр  первинної медико-санітарної допомоги» Лука-Мелешківської сільської ради

5.

Учасники Програми 

Лука-Мелешківська селищна рада

6.

Термін реалізації Програми

2018-2019 роки

7.

Джерела фінансування Програми

Бюджет Лука-Мелешківської сільської ради, інші джерела

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 

9600,0 тис. грн.

у тому числі:

2018

2019

9.1.

коштів місцевого бюджету

              700,0

2900,0

9.2.

коштів інших джерел

               

           6000,0

 

Секретар сільської ради                                                           Б.І. Августович

 

                                                    Додаток 2

до «Програмипідвищення якості медичного обслуговування населення Лука-МелешківськоїОТГ на 2018-2019 роки»

 

Напрямки діяльності та заходи

Програми підвищення якості медичного обслуговування

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки

 

№з/п

Найменування заходів

Термін вико навик, рік

Джерела фінансування

Орієнтовні щорічні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

2018 рік

2019

рік

1

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами

2018-2019

Бюджет ОТГ

20,0

100,0

Своєчасне надання невідкладної допомоги

2

Організація надання невідкладної допомоги жителям ОТГ (ремонт авто)

2018-2019

Бюджет ОТГ

100,0

100,0

Своєчасне надання невідкладної допомоги

3

Створення та забезпечення  ефективного функціонування "Центру  первинної медико-санітарної допомоги" Лука-Мелешківської  сільської ради (будівництвонових, проведення капітального і поточного ремонтів існуючих приміщень; оснащення автотранспортними засобами, обладнанням, виробами медичного призначення; забезпечення комп’ютерною і оргтехнікою, створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування, тощо)

2018-2019

Бюджет ОТГ, інші джерела

400,0

8600,0

Створення мережі лікувальних закладів, територіально наближених до місць проживання громадян та умов для ефективного функціонування, підвищенняякостінадання первинної медичної допомоги

4

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям громади (у тому числі для надання невідкладної допомоги та на оплату пільгових рецептів)

2018-2019

Бюджет ОТГ

150,0

300,0

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги,  своєчасне надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

5

Забезпечення лабораторії хімреактивами, заробітна плата лаборанта

2018-2019

Бюджет ОТГ

20,0

100,0

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги,  своєчасне надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

 

Секретар сільської ради                                                           Б.І.Августович

 

                                                     Додаток 3

до «Програмипідвищення якості медичного обслуговування населення Лука-МелешківськоїОТГ на 2018-2019 роки»

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

коштів бюджету Лука-Мелешківської ОТГ для фінансування Програми підвищення якості медичного обслуговування

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки

Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Лука-Мелешківської ОТГ для фінансування Програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2018-2019 роки.

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів є Лука-Мелешківської сільська рада. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим порядком є комунальне некомерційне підприємство Лука-Мелешківської сільської ради  «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 2. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі для фінансової підтримки одержувача коштів з дати його державної реєстрації.
 3. Розмір фінансової підтримки на забезпечення діяльності закладу охорони здоров’я встановлюється в межах затверджених бюджетних призначень.
 4. Розподіл бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником відповідно до поданих одержувачем обґрунтувань потреби в коштах і планів використання бюджетних коштів.
 5. Бюджетні кошти перераховуються у межах відповідних бюджетних призначень, установлених рішенням сільської ради про бюджет Лука-Мелешківської ОТГ на відповідний рік, з урахуванням необхідності взяття на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань поточного року.
 6. Бюджетні кошти використовуються одержувачем для:
 7. виплати заробітної плати;
 8. оплати нарахувань на заробітну плату;
 9. придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
 10. придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 11. придбання продуктів харчування;
 12. оплати інших послуг (крім комунальних);
 13. оплати видатків на відрядження;
 14. оплати за користування комунальними послугами (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія та газопостачання);
 15. окремихзаходівпо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесенихдо заходів розвитку;
 16. іншихвиплат населенню;
 17. оплату іншихвидатків;
 18. придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
 19. капітального ремонту та реконструкції інших об’єктів.
 20. Кошти у вигляді субвенції районному бюджету спрямовуються та використовуються відповідно до умов договору.
 21. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до порядку казначейського обслуговування, затвердженого Державною казначейською службою України.

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітностей, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  

Секретар сільської ради                                                           Б.І.Августович

 

Надпись: ПРОЕКТ
Кириленко В.А.

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 217

19 жовтня 2018 року                                                               15 сесія 7 скликання

Про затвердження річного звіту директора

 КП ЛМСР «Лука-Благоустрій»

Заслухавши звіт Директора КП ЛМСР «Лука-Благоустрій» (Віталій Анатолійович Кириленко) та керуючись п.11 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити річний звіт Директора КП ЛМСР «Лука-Благоустрій» Віталія Анатолійовича Кириленка.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради (Б. І. Августович).

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж