ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-Мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018 р

 

 

ПАСПОРТ

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114080 )

 ( 0829 )

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –80,000тис. гривень , у тому числі загального фонду – 80,000тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон Ук4раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", рігшення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р "ПРО бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р." про затвердження Програми Краєзнавство та  Свякування на 2018р"

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

Інші заходи в гаплузі культури та мистецтва

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

1

0114082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

0114082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

80,000

0,000

80,000

 

 

1

 

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

80,000

0,000

80,000

 

 

 

Усього

80,000

0,000

80,000

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Краєзнавство та Святкування

 

80,00

0,00

80,00

 

 

УСЬОГО

80,00

0,00

80,00

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

1

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

80000,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

од.

коштрис

2,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на один захід

грн.

розрахунок

40000,00

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

100,00

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0115060 )

 ( 0810 )

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –150,000тис. гривень , у тому числі загального фонду – 150,000тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс , Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 4сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р" Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Лука-Мелешківської сільської ради на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0115062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0115062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

150,000

0,000

150,000

1

 

 

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

150,000

0,000

150,000

 

Усього

150,000

0,000

150,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Лука-Мелешківської сільської ради на 2018р

 

150,00

0,00

150,00

УСЬОГО

150,00

0,00

150,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0115062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

 

1

 

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

кошторис

150000,00

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість заходів які проводяться місцевими органами

од.

розрахунрок

25,00

 

 

кількість учасників

од.

розрахунок

115,00

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

розрахунок

6000,00

 

 

Якості

 

 

 

 

 

збільшення кількості заходів

%

стат.дані

100,00

 

 

збільшення кількості заходів

%

стат.дані

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –80,325тис. гривень , у тому числі загального фонду – 80,325тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "ПРо місцеве самоврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківська сільської ради від 22.12.2017р"Про бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про затвердження програми"Благоустрій! на 2018р", Про правила благоустрію на території Лука-Мелешківської ОТГ.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0116030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

80,325

0,000

80,325

1

 

 

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

80,325

0,000

80,325

 

Усього

80,325

0,000

80,325

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма "Благоустрій"

 

80,33

0,00

80,33

УСЬОГО

80,33

0,00

80,33

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

1

 

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

80325,00

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період

тис.кв. м.

розрахунок

125,00

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземного та надземного)

тис.грн.

розрахунок

30,00

 

 

Якості

 

 

 

 

 

зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини «неналежний стан дороги»

%

розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117310 )

 ( 0443 )

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2579,550тис. гривень , у тому числі загального фонду – 0,000тис. гривень та спеціального фонду – 2579,550тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, БЮджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.2.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р" Про затверження Програми соціально економічного розвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

Утримання та розбудова інфраструктури територіальної громади

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0117310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,000

2579,550

2579,550

1

 

 

Придбання капітального обладнання

0,000

2579,550

2579,550

 

Усього

0,000

2579,550

2579,550

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма соціально економічного розвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018р

 

0,00

2579,55

2579,55

УСЬОГО

0,00

2579,55

2579,55

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0117310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

1

 

Придбання капітального обладнання

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

2579550,00

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одиниць придбаного обладнання

од.

которис

4,00

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середні видатки на придбання одиниці обладнання

тис.грн.

розрахунок

644888,00

 

 

Якості

 

 

 

 

 

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн.

розрахунок

250000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж