ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-Мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018р

 

 

ПАСПОРТ

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117690 )

 ( 0490 )

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –30,000тис. гривень , у тому числі загального фонду – 0,000тис. гривень та спеціального фонду – 30,000тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самрврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р "Про бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р Про затвердження Положення про цільові фонди утворені органами місцевого  самоврядування,

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

Залучення населення до виконання програм соціально економічного розвитку територіальної громади

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

1

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

0117691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,000

30,000

30,000

 

 

1

 

 

Здійснення заходів з енергозбереження

0,000

30,000

30,000

 

 

 

Усього

0,000

30,000

30,000

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

УСЬОГО

0,00

0,00

0,00

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1

 

Здійснення заходів з енергозбереження

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

30000,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження

тис.грн.

розрахунок

30000,00

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0119130 )

 ( 0180 )

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2704,139 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 2704,139тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Контитуція України,Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 32.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р", Закон України "Про державний бюджет на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

дотація місцевим бюджетам

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0119130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

2704,139

0,000

2704,139

1

 

 

Здійснення заходів з енергозбереження

2704,139

0,000

2704,139

 

Усього

2704,139

0,000

2704,139

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

УСЬОГО

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0119130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

 

 

 

1

 

Здійснення заходів з енергозбереження

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

2704139,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

3.

 ( 0119310 )

 ( 0180 )

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5225,940тис. гривень , у тому числі загального фонду – 5225,940тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Крнституція україни, Бюджетний кодекс, Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про державний бюджет України на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

Освітні субвенції-надання освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

0119310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5225,940

0,000

5225,940

1

 

 

Здійснення заходів з енергозбереження

5225,940

0,000

5225,940

 

Усього

5225,940

0,000

5225,940

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

УСЬОГО

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0119310

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

 

 

1

 

Здійснення заходів з енергозбереження

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

5225940,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

3.

 ( 0119410 )

 ( 0180 )

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5220,000тис. гривень , у тому числі загального фонду – 5220,000тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюдждет України на 2018р", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р "Прот бюджет ОТГ на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

медичні субвенція- якісна медицина

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

0119410

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

5220,000

0,000

5220,000

1

 

 

Здійснення заходів з енергозбереження

5220,000

0,000

5220,000

 

Усього

5220,000

0,000

5220,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

УСЬОГО

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0119410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

 

 

 

1

 

Здійснення заходів з енергозбереження

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

5220000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж