ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лука-Мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 від 12.02.2018р

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

 

3.

 ( 0119770 )

 ( 0180 )

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3513,773тис. гривень , у тому числі загального фонду – 3470,773тис. гривень та спеціального фонду – 43,000тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018р", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р."Про бюджет ОТГ на 2018р"

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

надання інших субвенцій

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0119770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3470,773

43,000

3513,773

 

 

 

1

 

 

Здійснення заходів з енергозбереження

3470,773

43,000

3513,773

 

 

 

 

Усього

3470,773

43,000

3513,773

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

1

 

Здійснення заходів з енергозбереження

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

3513773,00

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5595,220тис. гривень , у тому числі загального фонду – 5595,220тис. гривень та спеціального фонду – 0,000тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс, рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р " Про бюджет ОТГ на 2018р."

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5595,220

0,000

5595,220

 

 

 

1

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5595,220

0,000

5595,220

 

 

 

 

Усього

5595,220

0,000

5595,220

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

30,50

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

розрахунок

852,00

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

розрахунок

154,00

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

4,00

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

 

3.

 ( 0111010 )

 ( 0910 )

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5716,560тис. гривень , у тому числі загального фонду – 5530,560тис. гривень та спеціального фонду – 186,000тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України "Про мічцеве самоврядування в Україні",рішення 4 сесії 7 скликання Лувка-Мелешківської сільської ради від  22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018 р", Закон України "Про дошкільну освіту"

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0111010

0910

Надання дошкільної освіти

5530,560

186,000

5716,560

 

 

 

1

 

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 

5530,560

186,000

5716,560

 

 

 

 

Усього

5530,560

186,000

5716,560

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Програма соціально економічногорозвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради

 

5530,56

0,00

5530,56

 

 

 

УСЬОГО

5530,56

0,00

5530,56

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0111010

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість груп

од.

мережа

9,00

 

 

 

 

 

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

мережа

2,00

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

54,00

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

статистичні дані

650,00

 

 

 

 

 

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

розрахунок

268,00

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн.

розрахунок

21330,00

 

 

 

 

 

діто-дні відвідування

грн.

розрахунок

21000,00

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

од.

розрахунок

250,00

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

           

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000)

Лука-мелешківська сільська рада

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000)

 Лука-Мелешківська с-р

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117460 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1905,966тис. гривень , у тому числі загального фонду – 400,000тис. гривень та спеціального фонду – 1505,966тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в україні", рішення 4 сесії 7скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р "про бюджет ОТГ на 2018р", рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р "Про атвердження Програми соціально економічного розвтеку територіальної громади Лука-Мелшківської сільської ради на 2018р"

6. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструкткри та технічного стану доріг територіальної громади

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0117461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0117461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400,000

1505,966

1905,966

1

 

 

Придбання капітального обладнання

400,000

1505,966

1905,966

 

Усього

400,000

1505,966

1905,966

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма соціально економічного розвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018р

 

400,00

1505,97

1905,97

УСЬОГО

400,00

1505,97

1905,97

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

1

 

Придбання капітального обладнання

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

1905966,00

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість одиниць придбаного обладнання

од.

кошторис

20,00

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

середні видатки на придбання одиниці обладнання

тис.грн.

розрахунок

20000,00

 

 

Якості

 

 

 

 

 

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн.

розрахунок

50,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж