УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 
 
   
Про встановлення на території Лука-Мелешківської ОТГ ставок єдиного податку та визначення його елементів у 2019  році.
 
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7,8,10,12 розділу І , розділами 7,8, підрозділом 8 розділу 10 та п.33 підрозділу 10Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України №1791-ІІІ від 20.12.16р, сільська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
Встановити на території Лука-Мелешківської ОТГ наступні ставки єдиного податку на 2019 рік:
Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом на 1 січня  податкового(звітного) року.
Для другої групи фізичних осіб-підприємців ставка становить  20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня  податкового(звітного) року.
Визначити елементи єдиного податку згідно з додатком №1.
Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.
Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.) .
 
 
 
 
Сільський голова                                                                               В.М.Сич
 
 
 
Додаток №
до рішення сільської  ради __ сесії 
___ скликання   від  _______ р
 
Елементи єдиного податку
 
Платники податку 
Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:
а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;
б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації)ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи
2.Ставка податку.
Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Сіверської міської ради, за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:
для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.
для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  18 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.
3. Податковий  період
Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.
4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси
5. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Платники єдиного першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.
 
 
Секретар сільської ради                                                     Б.І.Августович
 
 
 
 
 

 УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 
Про встановлення місцевих податків і зборів  на території  Лука-Мелешківської ОТГ у 2019 році. 
 
Відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська  рада
 
В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити у 2019 році на території Лука-Мелешківської ОТГ такі місцеві податки та збори:
1.1. Податок на майно, який складається з:
1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.
1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.
1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.
1.2.Туристичний збір, визначивши його елементи згідно додатку 4.
      1.3. Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 5.
2. Встановити, що місцеві податки та збори встановлені цим рішенням вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
3.  Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та/або  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Лука-Мелешківської ОТГ.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування,  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)
 
Сільський голова В.М.Сич
 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 
Про встановлення на території Лука-Мелешківської ОТГ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження  його елементів справляння у 2019 році.
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 10,12 розділу І ст..266.4.,266.5.1. Податкового кодексу України, сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
 
1.Встановити у 2018 році. на території Лука-Мелешківської ОТГ ставки податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки :
Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування
Ставка податку для об’єктів нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0,01 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування
Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців становить 1,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та 
Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку) – на 180 кв. метрів.
Затвердити елементи його справляння згідно з додатком №1.
Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.
Дане рішення набирає чинності  з 01.01 2018р.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування ,фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку(Юрченко Н.Г.)
 
 
Сільський голова В.М.Сич
 
Додаток №1
до рішення сільської 
ради __ сесії __ скликання     від  _____р
 
Елементи справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 
Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
  а) об’єкти житлової та  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в)гуртожитки;
      г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
 ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 
д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
ж) об’єкти  житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
 
База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ  Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 
Ставка податку
4.1. Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб становить 0,01 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування .
4.2. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності становить 1,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування
4.3. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.
 
Порядок обчислення суми податку
5.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території Лука-Мелешківської ОТГ проводиться Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:
1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку; 
2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної  загальної  площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;
3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. 
Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
5.2. Податкове/податкові  повідомлення  рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 
5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
5.4. Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 
5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 
5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; 
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; 
права на користування пільгою із сплати податку; 
розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє  податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
 
Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
Строк та порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Лука-Мелешківської ОТГ згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
Пільги із сплати податку
8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку) – на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 
8.2. Лука-Мелешківська ОТГ  за зверненням фізичних осіб або релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами.
Відповідно така пільга надається на наступний бюджетний рік, що слідує за роком в якому надійшло звернення від фізичної особи або релігійної організації.
Пільги з податку, що сплачується на території села з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:
а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на території села з об’єктів нежитлової нерухомості  встановлюються  в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Лука-Мелешківська ОТГ, в особі сільського голови, щороку до 1 лютого подає в Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області відомості стосовно пільг, наданих сільською радою відповідно до абзацу першого цього підпункту.
 
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                              Б.І.Августович
 
 
  
 
        

УКРАЇНА

       ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 
 
 
Про встановлення на території Лука-Мелешківської ОТГ туристичного збору  та визначення його елементів у 2019р.
 
Заслухавши інформацію сільського голови – Сича Володимира Миколайовича, про необхідність встановлення на території сільської  ради туристичного зборів та розміру ставки на 2019 рік та керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI відповідно до розділу XII «Місцеві податки та збори» пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
Встановити  на території сільської ради  туристичний збір у 2019 році.
Затвердити ставки туристичного збору на території Лука – Мелешківської ОТГ  на 2019 рік в розмірі 1 відсотка від вартості всього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість.
Визначити елементи туристичного збору  згідно з Додатком 4.
Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019р.
Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування ,фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.).
 
 
Сільський голова                                                                      В.М. Сич
 
 
Додаток №4
до рішення сільської
ради ___ сесії 7 скликання      від  ______р.
 
Елементи туристичного збору.
 
Загальні положення
         Податок на туристичний збір установлюється     відповідно до
         Податкового кодексу від  01,12,2010 р.                                                                  
          № 2755      – IV  відповідно  ст.. 268 та ст..10 " Місцеві податки та збори "
 
Платники податку
                   Платниками податку є громадяни України , іноземці, а також особи без
         громадянства, які прибувають на територію адміністративно -
         територіальної одиниці,  та отримують послуги з тимчасового проживання. 
         і податкові агенти .
         
    3.    Об’єкт справляння туристичного збору.
      Об’єктом справляння є вартість усього періоду  проживання  ( ночівлі ) в місцях.    .  
 
4. Ставка податку
Ставки податку встановлюються  у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору 
 
5.Порядок сплати податку  
Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа(включно)кожного місяця. 
 
6.Відповідальність за правильність сплати податку.
 
            Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати податку 
                покладається на платників податку відповідно до чинного законодавства.
 
7.Контроль за сплатою податку.
 
                 Контроль за правильність та своєчасність сплати збору здійснюється 
             державними податковими інспекціями.         
 
 
Секретар сільської ради                                     Б.І.Августович
 
 
 
   

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 
 
   
Про встановлення на території Лука-Мелешківської ОТГ транспортного податку та визначення елементів його справляння у 2019 році.
 
 
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7,10,12 розділу І ст..267 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України №1791-ІІІ від 20.12.16р, сільська рада
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.Встановити. на території Лука-Мелешківської ОТГ транспортний податок на 2018 рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль , з року випуску якого минуло не більше 5років(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1січня податкового (звітного)року.
2.Визначити його елементи згідно з додатком №2.
3.Дане рішення підлягає  оприлюдненню на сайті сільської ради.
       4.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
       5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування, фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)
 
 
Сільський голова В.М.Сич
 
Додаток №2
до рішення сільської ради
____ сесії 7 скликання      від _________р
 
Елементи транспортного податку 
 
 
Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Лука-Мелешківської  ОТГ  згідно з чинним законодавством,  власні легкові автомобілі.
 
Об’єкт оподаткування
Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 
3.База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
 
4. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
 
Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб на території Лука-Мелешківської  ОТГ, проводиться Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем реєстрації платника податку.
Податкове/ податкові повідомлення-рішення  про сплату  суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)  платнику податку органом державної податкової служби за місцем його реєстрації до 1 липня року базового (податкового) періоду (року). 
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює орган державної податкової служби за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року, а в подальшому  щомісяця у 10-денний строк  після закінчення календарного місяця  подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
У разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом року податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
Строк та порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Лука-Мелешківської ОТГ. згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7.2. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Вінницького відділення Вінницької ОДПІ  ГУ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 
 
Секретар сільської ради                                                    Б.І.Августович
 
 
 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 
 
 
Про затвердження середньозваженої ціни 1  кв.м. земель житлової забудови та 1 га ріллі в населених пунктах Лука-Мелешківської ОТГ
Відповідно до ст. ст. 13, 18 Закону України «Про оцінку земель», ст. 271 Податкового кодексу України, Земельного Кодексу України та виготовленої Державним підприємством «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут» технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земель населених пунктів с.Лука-Мелешківська, с.Тютьки, с. Прибузьке, Іванівка, Цвіжин, Яришівка, Лани, Студениця, сільська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити середньозважену ціну  1 кв.м. земель житлової забудови в селах на 2019 р., враховуючи щорічний індекс інфляції на 2019 рік.: 
 
с. Лука-Мелешківська – 101,39 грн.
с. Тютьки                     – 62,19 грн.
с. Прибузьке                      – 65,76 грн.
с. Іванівка – 117,00 грн.
с. Цвіжин – 115,60 грн.
с. Яришівка – 83,20 грн.
с. Студениця – 57,80 грн.
с. Лани – 52,60 грн.
 
2.  Затвердити середньозважену ціну  1 га ріллі в селах на 2019р., враховуючи щорічний індекс інфляції на 2019 рік:
 
с. Лука-Мелешківська – 20619,65 грн.
с. Тютьки                     – 17777,27 грн.
с. Прибузьке                      – 18355,11 грн.
с. Іванівка – 23764,97 грн.
с. Цвіжин – 23764,97 грн.
с. Яришівка – 22900,00 грн.
с. Студениця – 22900,00 грн.
с. Лани – 22900,00 грн.
 
3. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
 
4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.
 
Сільський голова                                                                 В.М. Сич
 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 
 
Про затвердження ставок земельних податків та порядку їх справляння 
 
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7,8,10,12 розділу ХІІ, ХІV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити у 2019 році на території Луко-Мелешківської сільської ради ставку земельного податку та затвердити порядку їх справляння згідно з додатком №1:
Ставка земельного податку за земельні ділянки житлової забудови населення нормативну грошову оцінку яких проведено, встановити  у розмірі 0.1% від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка податку встановлюється у розмірі 1-го відсотка від їх нормативної грошової оцінки  за земельні ділянки, які є у користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).
Ставка земляного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення в межах і за межами населеного пункту в розмірах:
Рілля – 1%, 
Сіножаті – 1%, 
Пасовища – 1%, 
Багаторічні насадження – 1% від їх нормативної грошової оцінки. 
Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки комерційного призначення в межах населеного пункту – 
де проведено грошову оцінку - 3%
де не проведено грошову оцінку  – 3%
за межами населеного пункту
1.  де проведено грошову оцінку  - 3%
2. де не проведено грошову оцінку – 3 % середньої оцінки ріллі по області.
Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 3%, нормативно грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земель водного фонду по області.
Ставки податку за земельні ділянки, різного цільового призначення, які розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.
2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на виконком сільської ради.
 
 
 
Сільський голова                                                                   Сич В.М.
 
 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 
 
Про встановлення пільг по сплаті земельного податку суб’єктам господарювання, які розташовані на території Луко-Мелешківської сільської ради  у 2019 році.
 
 
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 282 Податкового кодексу України, сільська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
Встановити пільгу в розмірі 100% від сплати земельного податку для Лука -Мелешківської сільської ради. 
Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
Доручити виконкому Лука-Мелешківської сільської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
Контроль за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет  сільської ради.
 
 
 
 
 
Сільський голова                                                                   Сич В.М.
 
 
 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту

регуляторного акту: рішення Лука-Мелешківської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік»

 
 Відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. « 308 зі змінами.
 
Назва акту - рішення Лука-Мелешківської сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік».
 
Регуляторний орган – Лука-Мелешківська сільська рада .
 
Розробник документа – виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської  ради.
 
1.Визначення проблеми.
    Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на сільську  раду. При запровадженні місцевих податків та зборів органом місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати  максимально ефективну систему справляння місцевих податків та зборів.
      На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади.
       Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановлені ставок місцевих податків і зборів згідно чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до сільського бюджету.
       Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування.
       Основні групи (підгрупи, на які проблема справляє вплив:
 
Групи (підгрупи) Так Ні
 
Громадяни Так.
Недостатність коштів сільського  бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми
Держава Так.
Недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги.
Суб’єкти господарювання Так.
Сплата податків та зборів в розмірах, встановлених   Лука-Мелешківською сільськоюрадою
 
Цілі державного регулювання.
   
           Впровадження  регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямованому на поповнення дохідної частини сільського  бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку із сплатою місцевих податків та зборів, зокрема:
своєчасне поповнення сільського бюджету;
відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податків та зборів;
приведення рішень сільської  ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України;
встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок  місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;
збільшення надходжень до сільського бюджету  за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
забезпечення необхідних надходження до сільського бюджету.
    
Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
 
         Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.
        Ця альтернати є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.    
         У зв’язку  з делегуванням повноважень  на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулюваня шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.
          Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.
            Загальнообов’язковість виконання рішень Лука-Мелешківської сільської  ради на території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади, передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України, забезпечить надходження до сільського  бюджету.
 
Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – залишити  ситуацію без змін.
Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти ради повинні відповідати чинному законодавства.
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 
Вид альтернативи
 
Вигоди
Витрати
 
 
Альтернатива 1
 
 
Збільшення надходжень до сільськогобюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за рахунок встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання
Відсутні
Альтернатива 2 Відсутні Відсутні
 
       
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
 
Вид альтернативи
 
Вигоди
Витрати
 
Альтернатива 1
 
 
За рахунок надходжень від сплати податків та зборів – реалізація заходів відповідно до потреб громади
Сплати податків та зборів
 
Альтернатива 2
 
Відсутні Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети
 
Витрати, які будуть виникати у суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акту
згідно з додатком 2 до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)
Альтернатива 2.
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту ( рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок ді регуляторного акту») Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок
    1.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1 3 Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам законодавства, приводить ставки по місцевих податках і зборах у відповідність до ПК України, встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності  суб’єктів господарювання
Альтернатива 2 1 Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
 
Рейтинг результативності Вигоди
(підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Обгрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Лука-Мелешківськоїоб’єднаної територіальної громади Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту Цілі регулювання будуть досягнуті повною мірою. Наповнення сільськогобюджету, збереження кількості суб’єктів підприємництва
Альтернатива 2 відсутні Податки та збори до прийняття рішення справляється виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської  ради повинні відповідати чинному законодавству
 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх  чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1 Прийняття проекту рішення сільської  ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними  до нього змінами та доповненнями та забезпечує  стабільні надходження податків та зборів до сільськогобюджету На дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників:
-ухвалення змін та доповнень до чинного законодавствав цій сфері;
-підвищення рівня інфляції.
В такому випадку рішення  сільської  ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві.
Альтернатива 2 Альтернатива не є прийнятною, оскільки суперечить  чинному законодавству. -
 
    Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 1 – встановлення  економічно обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, для суб’єктів господарювання, які спроможні сплачувати податки та забезпечення надходжень до бюджету. могли сплачувати податки та збори
Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 
     Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Лука-Мелешківської  сільської  ради « Про встановлення місцевих податків та зборів на території Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік»
     Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
      Механізм розв’язання проблеми:
встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік;
інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та земельного податку через офіційний веб-сайт Лука-Мелешківської  сільської ради;
забезпечення надходжень встановлених податків та зборів до сільського бюджету.
Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:
економічні - запропоновані ставки місцевих податків та зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
організаційні – розробка регуляторного акту відповідно до цілей державного регулювання, його оприлюднення, розгляд та прийняття відповідного рішення.
 
 
Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
    Витрати  Лука-Мелешківської сільської  ради на виконання вимог регуляторного акту не передбачено.
   Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в тому числі 250 одиниць суб’єктів малого підприємництва, що складає 8 відсотків від загальної кількості суб’єктів господарювання, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додаток 4 до АРВ)
 
Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.
 
      Запропонований строк дії регуляторного акту – 2019 рік.   Достатній  для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства
 
Визначення показників результативності дії регуляторного акту.
 
Кількісні  показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту, та які підлягають контролю (відстеження результативності)
Показники результативності 2017 рік(факт) 2018 рік (очікувані) 2019 рік (очікування у зв”язку з прийнятттям рішення)
Розмір надходжень до сільського  бюджету сплати місцевих податків(податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та єдиного податку) 252,8 тис.грн(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)  4291,8 тис.грн (єдиний податок)  870тис.грн(земельний податок) =
5414,6тис.грн. 236тис.грн(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)  4090 тис.грн (єдиний податок)  730 тис.грн(земельний податок) =
 5056 тис.грн 248,7тис.грн(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)  777,4 тис.грн (єдиний податок)  4310,8тис.грн(земельний податок) =
 5336,9 тис.грн
Кількість суб’єктів господарювання на яких розповсюджується дія акту 3020 3020
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із встановленими розмірами ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік. Відповідно до частини 5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб із встановленими  розмірами ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.
Інформування платників про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів буде проведено  через повідомлення на офіційному веб-сайті Лука-Мелешківської  сільської ради
 
 
Визначення заходів, за допомогою яких  здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.
 
         В разі прийняття  запропонованого рішення , строк дії якого на протязі 2019 року, буде здійснено базове відстеження результативності дії  регуляторного акту  та повторне відстеження  результативності дії регуляторного акту через 1 рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації та моніторингу надходжень податків та зборів.
          Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і, відповідно статистичний вид даних, що будуть надані відповідними органами державної влади, органами статистики, бухгалтерським відділом сільської  ради.
          Зауваження та пропозиції   від  фізичних та юридичних  осіб  щодо проекту  регуляторного акту приймаються в письмові формі , шляхом звернень на адресу:23234 , с.Лука_мелешківська, вул.Центральна,2 а  або на електронну адресу: lukamelsr@i.ua 
  
 
 
 
Секретар сільської ради                                                             Б.І.Августович
 
Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж